Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Započinje projekt “Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir” prijavljen na Europski socijalni fond

ESFSklapanjem ugovora između Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta kao posredničkog tijela prve razine, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao posredničkog tijela druge razine i Veleučilišta u Rijeci kao korisnika bespovratnih sredstava 19. lipnja 2015. s provedbom je službeno započeo projekt pod nazivom “Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir” prijavljen na Europski socijalni fond čiji je nositelj Veleučilište u Rijeci. Grad Pazin i LAG “Središnja Istra” partneri su na ovom projektu čija ukupna vrijednost iznosi 1.779.415,20 kn.

SADRŽAJ PROJEKTA
Poljoprivreda i turizam predstavljaju strateške grane gospodarstva; turizam je djelatnost putem koje se ostvaruju multiplikativni ekonomski učinci, a poljoprivredu karakterizira sporija dinamika razvoja. Povezivanjem i međusobnim djelovanjem ovih grana, omogućuje se bolja valorizacija turizma i poljoprivrede, kao konkurentnih grana gospodarstva u ujednačenom i održivom razvoju regije. Projekt predviđa razvoj standarda zanimanja s odgovarajućim analitičkim podlogama, razvoj standarda kvalifikacije, novog studijskog programa održivog agroturizma i ciklus edukacije profesora. Sistemski i interdisciplinarni pristup razvoju i fleksibilan način provedbe studijskog programa s ciljem razvoja i usvajanja znanja i vještina definiranih u ishodima učenja na tržištu potrebnih kvalifikacija, osnova je podizanja kvalitete visokog obrazovanja, koje u sebi implementira, razvija i provodi i HKO, a koji doprinosi razvoju ljudskih potencijala za realizaciju europske, nacionalne i regionalne strategije, boljoj valorizaciji i ujednačenom razvoju ruralnih regija i lokalnih zajednica sa sporijom dinamikom razvoja.

Studijski program će se odvijati i u skladu s načelima HKO, a posebno s onima koji govore o osiguravanju uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ukidanja svih oblika diskriminacije, te o unaprjeđenju i promoviranju obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, studij će se poticajno odraziti na razvoj specifičnih oblika turizma u ruralnim predjelima s naglaskom na prihvatljivu, održivu, ekološku poljoprivrednu proizvodnju u održivom razvoju, usklađenu s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama, te će tako doprinijeti zapošljavanju kadrova, što čini jezgru koncepta pametne, održive i uključive ekonomije zasnovane na znanju, a s ciljem ostvarenja visoke stope zaposlenosti, produktivnosti i društvene povezanosti u realizaciji vizije socijalne tržišne ekonomije za 21. stoljeće.

Razvoj ovog studijskog programa obuhvaća i predviđa i udruživanje dionika u sljedećim aktivnostima:
– analiza potencijalnih polaznika studijskog programa
– razvoj standarda kvalifikacija i studijskog programa održivog agroturizma s istaknutim kompetencijama, znanjima i vještinama, definiranim u ishodima učenja u suradnji s poslodavcima
– razvoj standarda zanimanja
– izrada plana fleksibilnog educiranja nastavnog osoblja kao neposrednog, aktivnog sudionika u razvoju ljudskih resursa s kompetencijskim pristupom, koji u središte stavlja studenta.

Trajanje projekta je 15 mjeseci – od 19.06.2015. do 18.09.2016.godine.

Preuzeto sa: www.veleri.hr 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.