Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin objavio Poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća s područja Grada Pazina

SEnergetska-kuća-114190_260x170ukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Pazina o sufinanciranju energetske obnove postojećih obiteljskih kuća s područja Grada Pazina, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina je objavio Poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća s područja Grada Pazina.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Pazina za 2015. godinu.

Pravo na sufinanciranje sukladno ovom pozivu mogu ostvariti fizičke osobe (građanke/građani) s područja Grada Pazina koje su putem Javnog poziva (ENU-22-23-2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ostvarile pravo na sufinanciranje.

Fizička osoba (građanka/građanin) ovisno o vrsti prijavljene mjere može ostvariti pravo na sufinanciranje sa strane Grada Pazina u visini do 10% opravdanih troškova i to:

  • za toplinsku zaštitu vanjske ovojnice: do 10%, odnosno do najvećeg iznosa od 7.500,00 kuna,
  • za zamjenu vanjske stolarije: do 10%, donosno do najvećeg iznosa od 7.500,00 kuna,
  • za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova: do 10%, odnosno do najvećeg iznosa od 3.000,00 kuna,
  • za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije: do 10%, odnosno do najvećeg iznosa od 3.000,00 kuna.

Opravdanim troškovima se smatraju troškovi priznati sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno troškovi na temelju kojih je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvršio isplatu sredstava donacije pojedinoj fizičkoj osobi (građanki/građaninu), a sukladno uvjetima i kriterijima iz Javnog poziva (ENU-22-23-2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tekst Poziva

Prilog 1 – Zahtjev za sufinanciranje