Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započeto s implementiranjem novog sustava signalizacije i interpretacije stare gradske jezgre u Pazinu

Postavljanjem interpretacijskih ploča u staroj gradskoj jezgri grada Pazina realiziran je projekt ”Pazin KulTourSpirit” – sustav signalizacije i interpretacije stare gradske jezgre sufinanciran od strane Istarske županije, Upravnog odjela za turizam.

Projektom se ostvaruje realizacija punktova interpretacije i prezentacije legendi i priča Pazina i Istre kao i valorizacija i očuvanje nepokretne i nematerijalne kulturne baštine stare gradske jezgre Pazina. Ove aktivnosti doprinose jačanju svijesti lokalnog stanovništva o bogatstvu materijalne i nematerijalne kulturne baštine te prirodne baštine u kontekstu legendi i priča, bogatstva usmenih predaja i književnosti inspirirane Pazinom te pružaju posjetiteljima interpretaciju objekata, povijesti, kulture i baštine lokaliteta kojim se kreću prilikom obilaska najposjećenijih pazinskih objekata kulturne baštine – Crkve Sv. Nikole, Zvonika, pazinskog kaštela i pazinske jame. Projektom se započelo s prvom fazom obilježavanja zanimljivih točaka posjetiteljima i pružanje dodatne podrške za vođene ture, storytelling i druge oblike inovativnih načina upoznavanja posjetitelja sa baštinom, te se postavljanjem intervencija u prostoru potiče razvoj kulturnog turizma i doprinosi valorizaciji autohtonih vrijednosti, istarske tradicija i kulture.

Projekt ”Pazin KulTourSpirit” – sustav signalizacije i interpretacije stare gradske jezgre nastavak je kompleksnog projekta KulTourSpirit koji je proveden od prosinca 2016. do ožujka 2019. godine, a sufinanciran je sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt uspostave sustava signalizacije i interpretacije sa vizualnim identitetom uključuje izvedbena rješenja za postavljanje ploča lokaliteta: oznake ulica, oznake za objekte kulturne baštine, oznake objekte prirodne baštine, smjerokaze, orijentacijske ploče/karte i interpretacijske ploče sa interpretacijskim sadržajima. Cilj rješenja je realizacija interaktivnog prostora grada koji živi tematiku nematerijalne baštine, intervencijama u samo urbano tkivo. Razradom vizualnoga identiteta napravljena je arhitektura znaka/logotipa kroz ekstenziju osnovnog logotipa i definiranje sekundarnih simbola.

Ovim projektom obuhvaćene su interpretacijske oznake ulica Franine i Jurine te Vincenta iz Kastva te interpretacijske oznake kulturne baštine – Citadele. Posljednjih se godina stara jezgra djelomično revitalizirala privatnim inicijativama kojima su otvorene suvenirnice i trgovine tradicionalnim istarskim prostorima te ugostiteljskim objektima. Ovim je projektom započela, a u narednim će se godinama nastaviti, realizacija interpretacije nazivlja ulica u staroj jezgri koji otkrivaju zanimljivu povijest i mitologiju Pazina (poput ulica Velog Jože i sl.), zatim interpretacija zanimljivih objekata koji nisu poznati široj javnosti (poput autentičnih drvenih izloga, nekadašnje stanice poštanske kočije, gradskih špina i sl.), te interpretacija raznih manje znanih objekata kulturne baštine (poput zgrade prve hrvatske gimnazije, Kuće Rapicio i sl.) i prirodne baštine. Sustav signalizacije i interpretacije u staroj gradskoj jezgri će poslužiti kao podrška turističkom vođenju i storytellingu o skrivenoj Istri, mitovima, legendama i autentičnim pričama Pazina.

Sustav signalizacije i interpretacije stare gradske jezgre je namijenjen svim posjetiteljima Pazina, turistima koji u svojem obilasku grada posjećuju staru gradsku jezgru, ali i lokalnom stanovništvu. Novi sadržaji i interpretacijski modeli stare gradske jezgre planiraju: revitalizirati materijalnu kulturnu baštinu Grada Pazina i dati joj dodatnu vrijednost koju će prepoznati lokalni stanovnici i posjetitelji Pazina; stvoriti fizičku i simboličku povezanost lokaliteta u staroj gradskoj jezgri te vratiti osjećaj ”wanderlusta” kod lokalnog stanovništva i potaknuti ga kod posjetitelja Pazina; sačuvati i oživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu Pazina, kroz prikupljanje i interpretaciju legendi i priča koje povezuju elemente prirodnog okruženja, lokalne kulture i tradicije, te stvoriti nove sadržaje za razvoj tour-turizma, kulturnog turizma i turizma doživljaja.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.