Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o provedbi deratizacije

Na području Grada Pazina u vremenskom razdoblju od 26. listopada do 9. studenog 2020. godine provesti će se akcija preventivne jesenske deratizacije. Deratizacija u ovom dijelu godine se provodi sukladno važećem Programu mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti za područje Grada Pazina u 2020. godini i Provedbenom planu obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pazina za 2020. godinu. Tretmanom će biti obuhvaćene javne površine, kao i mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca na području Pazina.

Upozoravaju se,  te se umoljavaju građani da tijekom trajanja tretmana deratizacije povećaju oprez, kao i da drže domaće životinje (kućne ljubimce) pod posebnim nadzorom ili u zatvorenim prostorima bez mogućnosti doticaja s postavljenim mamcima, a djecu pod povećanim nadzorom radi sprečavanja dolaska u doticaj s postavljenim mamcima. Više u Obavijesti o provedbi deratizacije Mjere će provoditi djelatnici Obrta Eko servis Matić Pazin s kojim Grad Pazin ima sklopljen važeći Ugovor o provedbi mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Pazina za 2020. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.