Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Započela izrada procjene rizika i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena

U sklopu Life SEC Adapt projekta u koji je Grad Pazin uključen zajedno s istarskim gradovima (Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj), Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom i partnerima iz Italije, Španjolske i Grčke, u četvrtak 16. ožujka 2017. u Gradu Poreču su se sastali hrvatski partneri u svrhu provedbe aktivnosti projekta 60% financiranog sredstvima Europske unije iz programa LIFE.

Nakon dostavljene metodologije za izradu Procjene rizika i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena, zadatak gradova je izraditi dokument po spomenutoj metodologiji kako bi se nakon analize stanja i procijenjene ranjivosti i rizika mogle definirati mjere pomoću kojih će se gradovi prilagođavati utjecaju klimatskih promjena. Važnu ulogu u provedbi aktivnosti imaju i timovi za prilagodbu klimatskim promjenama osnovani u svakom gradu, a koji znanjima iz svojih područja omogućavaju interdisciplinarni pristup u definiciji ranjivih sektora (vodni resursi, zdravlje, turizam, …).

Trenutno je u izradi Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama na nacionalnoj razini čime su istarski gradovi potvrdili osviještenost i djelovanje u skladu s politikama Europske unije, a u skladu s održivim razvojem.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.