Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)DNEVNI RED

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
4. Prisega vijećnika;
5. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2016. godinu;
6. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2016. godini;
7. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2016. godine;
8. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 5. travnja do 31. prosinca 2016. godine;
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
11. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Vrh Drazeja;
12. Srednjoročni plan davanja koncesija na području Grada Pazina za razdoblje od 2017. do 2019. godine;
13. Plan davanja koncesija na području Grada Pazina u 2017. godini;
14. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu;
15. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu;
16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu;
17. Razrješenje i imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.