Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započela izgradnja kanalizacije naselja Brajkovići -Trviž

Jučer, (utorak, 4. travnja 2017.), gradonačelnik Renato Krulčić i direktor Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o. iz Buzeta Daniel Maurović, predstavili su započete radove na izgradnji sustava za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž koji obuhvaća naselja Zovići, Brajkovići, Katun Trviški, Buići i Trviž.

Projekt će se realizirati u dvije faze. Prva faza obuhvaća gradnju sanitarne odvodnje u naseljima Zovići, Brajkovići, Katun Trviški, Buići i Trviž. Kolektorska mreža proteže se u dužini od gotovo 12,7 kilometara, od čega na gravitacijski vod otpada 11,5 kilometara, a na tlačni, s osam pripadajućih crpnih stanica, 1,2 kilometra. Radovi vrijedni 19,7 milijuna kuna povjereni su društvu Grafist d.o.o. iz Kopra. U drugoj fazi gradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda čija procijenjena vrijednost iznosi 5,4 milijuna kuna. Završetak radova predviđa se početkom iduće godine.

Izgradnja sustava financira se iz vlastitih sredstva IVS-a, odnosno od naknade za gradnju ovakvih sustava koja se plaća u cijeni vode za piće u iznosu jedne kune po kubnom metru utrošene vode u Istri, odnosno, kako je gradonačelnik Krulčić istaknuo, ovaj sustav se gradi sredstvima solidarnosti svih gradova i općina, zapravo svih građana Istre. Gradnja ovakvih sustava ima veliku važnost u ekologiji jer se zbrinjavanjem otpadnih voda u središnjoj Istri zapravo štite izvorišta pitke vode iz kojih se snabdijeva južna Istra.

Grad Pazin kroz ovu će investiciju osigurati kvalitetnije uvjete života stanovnicima ovog kraja, jer će se usporedno s radovima na sustavu odvodnje, na nekim mjestima proširiti nerazvrstane ceste i postaviti instalacije za širokopojasni internet, što će pridonijeti jačaju postojećih intenzivnih gospodarskih aktivnosti na ovom području. Na pojedinim dijelovima naselja cesta će se proširiti sa sadašnjih 4 na 5 metara u ukupnoj duljini od 420 metara, a u trupu proširene ceste izvest će se oborinski kolektor predviđenog promjera od 300mm ukupne duljine 180 metara. Navedeni oborinski kolektor spojit će se na upojni bunar koji će biti smješten neposredno uz crpnu stanicu. Na području cijelog zahvata planira se, sukladno „Master planu“ proširenja javne rasvjete, polaganje FeZn trake i cijevi promjera 50mm u sveukupnoj duljini od 2400m. Vrijednost navedenih radova procjenjuje se na 535.000,00 kuna za što postoje planirana sredstva u gradskom proračunu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike