Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zaključak o izboru nakladnika i visini potpora

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br. 17/09, 4/13, 23/14, 1/18, 5/20, 4/21 i 24/21 – pročišćen tekst) i prijedloga Povjerenstva za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2024. godini, Gradonačelnica Grada Pazina dana 27. veljače 2024. godine dononijela je

ZAKLJUČAK

o izboru nakladnika i visini potpora za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2024. godini

Temeljem Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2024. godini izabrani su, kako slijedi;

Za financiranje programskih sadržaja u elektroničkim medijima:

TV NOVA d.o.o., Mletačka 12,  52100 Pula, OIB: 67336385733 – potpora u visini od 5.000,00   eura

KOVA PR, Tupljak 22a, 52333 Potpićan, OIB: 28159222353 – potpora u visini od 2.000,00 eura

Novi List d.d. (za Glas Istre), Zvonimirova 20A, Rijeka, OIB: 44110106406 – potpora u visini od 1.500,00 eura

Svrha dodjele potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pazin, koji obuhvaćaju sljedeće područja;

  • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Pazina;
  • promicanje participativnosti, multikulturalnosti, kulturne raznolikosti, međusobnog uvažavanja, rodne ravnopravnosti i solidarnosti;
  • poticanje stvaralaštva na lokalnim narječjima i njegovanje baštine;
  • promicanje odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zaštite okoliša i zdravlja građana te dobrobiti životinja;
  • promicanje ljudskih i političkih prava građana te unaprjeđivanje pravne i socijalne države i civilnog društva;
  • podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva;
  • promicanje poduzetništva;
  • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Pazina.

Za potporu istraživačkom novinarstvu:

  • Techno media grupa d.o.o., Istarska 9A, 52215 Vodnjan, OIB:55172671114 – potpora u visini od 3.000,00 eura
  • Istarski portal d.o.o., Mate Blažine 4, 52220 Labin, OIB: 70704729618 – potpora u visini od 1.500,00 eura

Svrha dodjele financijske potpore je poticanje istraživačkog novinarstva kao društvenog dobra na području Istarske županije jer građani i građanke imaju pravo znati kako njihovi predstavnici obnašaju javne funkcije.

S odabranim nakladnicima sklopit će se Ugovori o financiranju kojima će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Grada Pazina (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja, izvještavanje i dr.).

Sredstva za financijske potpore planirana su u Proračunu Grada Pazina za 2024. godinu.

Cjeloviti tekst Zaključka o izboru nakladnika i visini potpora za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2024. godini nalazi se u nastavku;

Zaključak o izboru nakladnika i visini potpora_2024