Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o provedbi deratizacije

Na području grada Pazina u vremenskom razdoblju od 27. veljače do 12. ožujka 2024. godine provest će se akcija sustavne preventivne deratizacije. Tretmanom će biti obuhvaćene javne površine, kao i mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Deratizacija u ovom dijelu godine se provodi prema važećem Programu mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti za područje Grada Pazina u 2024. godini i Provedbenom planu obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pazina za 2024. godinu, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Mole se građani i građanke da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, kao i da stručnim ekipama izvođača omoguće pristup u prostorije te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

Za vrijeme  trajanja tretmana deratizacije potreban je povećan oprez, a također se mole građani i građanke da  domaće životinje (kućne ljubimce) drže pod nadzorom ili u zatvorenim prostorima te da onemoguće djeci da diraju izložene meke (postavljene mamce).

Mjere će provoditi djelatnici Obrta Eko servis Matić Pazin s kojim Grad Pazin ima sklopljen važeći Ugovor o provedbi mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Pazina za 2024. godinu.

Kontakt brojevi u slučaju potrebe su: 052/624-571, 091/621-1190.

U slučaju eventualnog trovanja potrebno je potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

Deratizacija_Pazin_2024