Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Za građane Pazina otvoren EE Info ured i postavljeni EE Info panoi

Za građane Pazina, danas (21.11.2011.) su na Trgu slobode svečano otvoreni EE info panoi te Info ured za energetsku efkasnost. Navedene EE info točke namijenjene su besplatnom informiranju i educiranju građana o energetskoj efikasnosti, a oformljene su u suradnji Grada Pazina i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj.

U EE info uredu, koji se nalazi u zgradi Gradske uprave (Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10), građani se energetskim savjetnicima mogu obratiti za besplatno savjetovanje o mjerama energetske efikasnosti te dobiti popratne informativno-edukativne brošure. Za njihove upite, EE info ured bit će otvoren utorkom i četvrtkom od 12 – 14 sati. EE info panoi predstavljaju dvostrane komunikacijske sustave, tzv. city lighte koji na plakatima sadrže savjete o energetskoj efikasnosti, ali i informacije o provedbi projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Gradu Pazinu. Građani ih mogu vidjeti na Trgu slobode te obližnjoj autobusnoj stanici.

Pozdravnim govorom nazočnima se obratio gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić: „Grad Pazin jedan je od prvih gradova u Istarskoj županiji koji se aktivno uključio u SGE projekt. Imamo konkretan cilj, a to je smanjenje troškova za potrošnju energenata za 5%. Osim Gradske uprave, u projekt su uključeni i Osnovna škola Vladimir Nazor, Dječji vrtić Olga Ban te Spomen dom, a potrebno je aktivnije uključiti i sve građane Pazinštine. Više informacija o provedbenim aktivnostima saznat ćete od mojih sugovornika, a koristim priliku i zahvaliti se UNDP-u na pomoći pri postizanju naših ciljeva.“

„Od veljače prošle godine u Gradu postoji Ured za gospodarenje energijom odnosno EE tim koji prati postojeću i planira buduću potrošnju energije, međutim naša uloga ne prestaje tu. Sa ciljem sustavne edukacije i informiranja građana otvaramo EE info točke. U Pazinu već postoji EE info galerija, a danas na istoj lokaciji otvaramo i EE info ured, dok smo na Trgu slobode postavili i EE info pano te pozivamo građane da ih posjete.“, istaknuo je Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i ujedno voditelj pazinskog EE tima.

Anita Klanac, koordinatorica SGE projekta za Istarsku županiju pohvalila je napore Grada Pazina u provođenju SGE projekta: „Uspješnost provedbe projekta temelji se na izradi registra zgrada u vlasništvu Grada te uvođenju i korištenju Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE). U ISGE sustav do sad su uneseni podaci za 17 objekata, a za zgradu Gradske uprave se od lipnja 2010. godine unose i tjedna te mjesečna očitanja mjernih instrumenata koji mjere potrošnju energenata. EE tim na taj način kontrolira potrošnju, ali i planira buduću potrošnju energenata u objektima Grada.“ zaključila je Klanac.

Nacionalni projekt SGE provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP Hrvatska) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu zajedničkih aktivnosti poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj. SGE je usmjeren na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, a za cilj ima primjenu modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Osim u lokalnim EE info točkama, građani informacije mogu dobiti i na UNDP-ovoj internet stranici www.ee.undp.hr kao i na besplatnom info telefonu 0800 200 170.

Kontakt:

Daniel Maurović, pročelnik, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Grad Pazin, tel.; 052 621-418; [email protected]

Iva Janeš, UNDP Hrvatska, Odnosi s javnošću i diseminacija informacija – Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, mob: 091 2259 423; [email protected], www.ee.undp

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.