Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Veseli prosinac i Božićni koncert i ove godine u Pazinu

veseli-prosinac-u-Pazinu-zlatna-860x413U petak, 30. listopada 2015. godine, na inicijativu Grada Pazina i Udruženja obrtnika Pazina, u prostorijama udruženja, održao se drugi sastanak sa ugostiteljima nastavno na sastanak koji se održao dana 20. listopada 2015. godine, a sve vezano uz organizaciju „Veselog prosinca“ u Pazinu. Svi ugostitelji s područja grada Pazina pozvani su na sastanak putem e-maila te javnim pozivom objavljenim na web stranicama Grada Pazina i web stranicama udruženja obrtnika Pazin.

Ukratko o „Veselom prosincu“:

„Veseli prosinac u Pazinu“ zajednički je nazivnik za sva zabavna, kulturna i prigodno-blagdanska događanja koji se tijekom prosinca odvijaju u Pazinu u organizaciji Grada Pazina ali i uz inicijativu udruga, institucija, lokalnih ugostitelja, trgovaca i drugih poduzetnika kojima se želi posjetiteljima pružiti magičan ugođaj božićno-novogodišnjih blagdana.

Grad Pazin je (uz suradnike) glavni organizator Festivala Palačinki, Božićnog sajma na Trgu slobode i Božićnog koncerta dok lokalne udruge, ustanove i ugostitelji prema interesu sudjeluju organizacijom prigodnih blagdanskih programa poput predstava, izložbi, koncerata i slično.

Program „Veselog prosinca“ uključuje i zajednički marketing s ciljem privlačenja što većeg broja posjetitelja u Pazin tijekom prosinca. Marketing koordinira Grad Pazin a uključuje dizajn i tisak zajedničke informativne (programske) brošure, plakate, web objave i objave na društvenim mrežama, objave medijima i press konferencije, radio i TV reklame i sl.

Zaključci sa drugog sastanka:

Na sastanku su sudjelovale predstavnice Grada Pazina: Ranka Šepić, Marta Daus Brubnjak i Dora Rizvić, predstavnici Udruženja obrtnika: Alison Merlić i Alan Tončinić, te lokalni ugostitelji: Saša Farkaš (Buffet Bunker), Floriano Belić (UO Jano), Neven Krančić (Istra inspirit j.d.o.o.), Daniel Smoković (Vedras d.o.o.) i Robert Hrvatin (UO Ganac).

Zaključak prvoga sastanka bio je da Grad treba dobiti ponude za nekoliko izvođača koji bi mogli nastupati na Božićnom koncertu te osmisliti način sufinanciranja kako bi ugostitelji mogli odlučiti žele li i na koji način sudjelovati u organizaciji navedenog događaja.

Slijedom navedenog prikupljene su ponude: Hladnog piva, Nene Belana, Crvene jabuke, TBF-a i Zabranjenog pušenja. Tražile su se još ponude od Marijana Bana i Plavog orkestra ali one nisu pristigle, te S.A.R.S.-a no oni su zauzeti. Uz to kao predgrupa predloženi su lokalni rock cover bend „TTRT“.

Ugostitelji su, nakon rasprave, predložili da uz predgrupu „TTRT“ ove godine ponovno glavni izvođač bude Neno Belan koji je prošle godine privukao veliki broj posjetitelja, i čija je ponuda financijski najpovoljnija.

Što se tiče najma šatora (krov), dobivene su ponude od GHIA-e i Ogis biroa. Šator ispod kojeg će se odvijati prigodna prodaja bit će postavljen na Trgu slobode čitavo vrijeme trajanja Božićnog sajma (16. do 24.12.2015.). Na Badnjak će se prodajni štandovi izmjestiti kako bi se ispod krova pripremila pozornica i prostor za publiku na Božićnom koncertu (25.12.2015.).

Ugostitelji su još jednom pozvani da kao suorganizatori financijski, ali i programski, sudjeluju u organizaciji „Veselog prosinca“.

Svaki ugostiteljski objekt koji financijski doprinese organizaciji „Veselog prosinca“, sklapanjem Ugovora i uplatom definiranih sredstava, stiče prava na sudjelovanje u manifestaciji kroz sljedeće suglasnosti i usluge:

 1. Suglasnost za produženje radnog vremena vikendom tijekom prosinca (petak do 2h, subota do 4h),
 2. Suglasnost za produženje radnog vremena praznikom (Festival palačinki, Badnjak i Božić do 4h, Silvestrovo neograničeno),
 3. Usluga marketinga u zajedničkoj brošuri i webu sa svim medijskim objavama,
 4. Usluga marketinga na plakatu.

Za financijsko sudjelovanje u organizaciji programa ugostiteljima su ponuđena tri modela prema kojima je napravljen izračun iznosa za sudjelovanje svakog pojedinog ugostiteljskog objekta:

 • Mogućnost biranja pojedinačne vrste usluge/beneficije sa definiranom cijenom svake usluge u odnosu na lokaciju, veličinu i namjenu objekta,
 • Mogućnost odabira cijelog paketa usluga sa cijenom paketa definiranom u odnosu na lokaciju, veličinu i namjenu objekta
 • Mogućnost odabira cijelog paketa usluga sa cijenom definiranom po zonama gdje se objekt nalazi.

Nakon izloženih opcija ugostitelji su se dogovorili da je najbolji model br. 2. (cijeli paket usluga sa cijenom paketa definiranom u odnosu na lokaciju, veličinu i namjenu objekta). Detalje modela možete pronaći  ovdje.

Samo oni objekti koji odaberu model broj 2 te prema njemu sklope Ugovor i uplate sredstva za sudjelovanje u organizaciji stječu pravo na navedene suglasnosti odnosno usluge. Uplata će se vršiti temeljem ugovora najkasnije do 13.11.2015.godine. Tablica izračuna iznosa nalazi se u prilogu.

Obrazloženje kalkulacije iznosa financijskog sudjelovanja u organizaciji za svaki ugostiteljski objekt:

Cijena je definirana uzimajući u obzir zonu/lokaciju gdje se objekt nalazi u odnosu na centar grada -glavni Gradski trg, zatim u odnosu na veličinu objekta i u odnosu na namjenu objekta.

Definirane su četiri zone koje su podijeljene na:

 1. ugostiteljski objekti u prstenu između Epolona i Žurnala, odnosno Geme i Sax Dub lighta
 2. ugostiteljski objekti u drugom prstenu između Epolona i Obelixa, između Žurnala i Bunkera, odnosno između Geme i Pod lipom i između Saxa i Serđa,
 3. ugostiteljski objekti u tećem prstenu između Obelixa i željezničkog kolodvora, te između Bunkera i Jules Vernea
 4. svi objekti izvan mjesnog odbora Pazin

Veličine su određene ovisno o veličini objekta, s napomenom da su određene okvirno i to:

 1. preko 60 m2,
 2. između 40 i 60 m2,
 3. do 40 m2.

Namjene svakog objekta su sljedeće:

 1. kafići,
 2. buffet, bistro, fast food i sl.
 3. restorani, pizzerie, konobe i sl.

Detaljna definicija zone, veličine i namjene za svaki pojedini ugostiteljski objekt navedena je u prilogu.

Napomena: iz navedenih modela izuzeti su: Magnus i hotel Lovac obzirom su po djelatnosti i načinu rada specifični pa je potrebno odrediti drugačiji način sudjelovanja.

Grad je predložio ugostiteljima koji budu sudjelovali kao suorganizatori da na Božić u vremenu od 19 do 20 sati organiziraju „Happy hour“ kako bi ranije privukli ljude u grad, što su ugostitelji prihvatili.  Vrstu happy houra ugostitelji biraju sami.

Nakon svega iznesenog ugostitelji su pozvani da do 13. studenog 2015. godine dostave svoj program i/li posebnu ponudu ugostiteljskog objekta na adresu: [email protected] kako bi se svi pristigli materijali mogli koristiti u marketingu. Navedeni datum je ujedno i rok za sklapanje ugovora i uplatu iznosa sufinanciranja od strane ugostitelja.

Grad Pazin će dati u pripremu i tisak brošure koje će obuhvaćati sve programe koje se u Pazinu nude tijekom Veselog prosinca a izdavanje brošure predviđeno je za kraj studenog 2015. godine a distribuciju će vršiti svi organizatori programa.

Plakati će se objaviti oko 7.12.2015. godine. Oko 15.12. započet će promocija putem radija i televizije a ostale objave (web stranice, društvene mreže i slično) trajat će čitav mjesec.