Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

„Važno je ne zatvarati oči pred nasiljem“

dsc_0520Dana 22. rujna 2016. godine, povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Pazinu u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina održano je interaktivno predavanje o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja nad ženama i djecom. Predavanje je bilo namijenjeno djelatnicima Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin i Pazinskog kolegija – Klasične gimnazije Pazin.
Istog su održale Anica Idžaković, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije PU istarske, Alica Rosić-Jakupović, voditeljica Odjela prevencije PU istarske te policijska službenica za mladež PU istarske Gordana Ostović, a uvodnu pozdravnu riječ uputila je predsjednica Povjerenstva i Zamjenica gradonačelnika Grada Pazina Mirjana Galant.

Moralna je obveza svakog pojedinca prijaviti nasilje u obitelji, dok je zakonska obveza zdravstvenih djelatnika, djelatnika socijalne skrbi, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga i djelatnika odgojno obrazovnih ustanova prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu nasilje u obitelji za koje su saznali  u obavljanju dužnosti jer u protivnom čine prekršaj (čl. 21 ZZNO).

Imenovane su ukazale kako je učinjen značajan pomak donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji jasno propisuje što je nasilje u obitelji, osobe koje se smatraju članovima obitelji te vrstu i svrhu prekršajnopravnih sankcija te kako je o problemu nasilja važno javno govoriti.

Po dojavi o nasilju u obitelji policija izlazi na mjesto događaja, žurno, bez odgode radi pružanja intervencije i pružanja pomoći žrtvi nasilja i sprječavanje počinitelja u nasilničkom ponašanju te pribavlja podatke potrebne za utvrđivanje prekršajnog ili kaznenog djela i upoznaje počinitelja nasilja s mjerama koje će se poduzeti. Isto tako žrtve nasilja upoznaje s zakonskim pravima (zaštitne mjere, sklonište, pravna pomoć idr.) te o svemu obavještava Centra za socijalnu skrb.

Dužnost odgojno obrazovnih ustanova učitelja/stručnih suradnika/odgajatelja je poduzimati mjere zaštite prava djeteta i o svakom kršenju tih prava, a posebice o oblicima tjelesnog ili psihičkog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja odmah pozvati službu hitne medicinske pomoći te izvijestiti ravnatelja odgojno obrazovne ustanove koji je dužan izvršiti prijavu Policiji i Centru za socijalnu skrb.

Nasilje u obitelji predstavlja širi društveni problem kojem je potrebno na taj način i pristupiti koordiniranim aktivnostima institucija, civilnog sektora i građana a sve s ciljem zaštite najranjivih skupina posebice djece.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.