Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Uz svečanu dodjelu priznanja jubilarcima Pazin proslavio Svjetski dan učitelja

„Učitelji: Upravljajući krizom, mijenjaju sliku budućnosti“ ovogodišnji je slogan Svjetskog dana učitelja kojim se na svjetskoj razini želio naglasiti nesebični doprinos učitelja u pronalaženju novih, inovativnih metoda učenja na daljinu te u prilagođavanju na izazove izazvane pandemijom COVID-19. Da Grad Pazin prepoznaje rad učitelja kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva moglo se vidjeti na današnjem obilježavanju Svjetskog dana učitelja u pazinskom Spomen domu gdje su se između ostalog dodijelila priznanja svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji su u proteklih godinu dana zaokružili jedan od jubileja – 10, 15, 20, 25, 30, 35 ili 40 godina odgojno obrazovnog rada.

Iza nas je pedagoška/školska godina koju ćemo zasigurno dugo pamtiti, a pred nama nova godina puna izazova istaknuo je na gradonačelnik Krulčić i dodao kako je COVID-19 kriza stvorila jedinstvenu situaciju za učiteljsko vodstvo, kreativnost i inovacije. Bez puno upozorenja i s malo vremena za pripremu, učitelji su često morali  mijenjati vlastiti način rada, sažimati i prilagođavati kurikulum i planove predavanja kako bi nastavili s nastavom, bilo putem interneta, mobitela, televizije ili radio emisija. Prelazak na internetsko učenje zahtijevao je snalažljivost, dosjetljivost i senzibilnost kako bi se djeca angažirala i učila.

Inače, Grad Pazin sustavno naglašava kvalitetu odgoja i obrazovanja od najmlađe dobi do cjeloživotnog učenja kao temeljnu vrijednost lokalne zajednice stoga je podrška roditeljstvu i obiteljima (uz podršku starijim osobama) utvrđena kao prioritet u strateškim i sektorskim dokumentima Grada kroz Strategiju razvoja Grada Pazina 2015. do 2020. godine.

Na svečanosti prezentirani su također i trendovi u sektoru odgoja i obrazovanja u Pazinu, pa se tako u novoj 2020/21. pedagoškoj i školskoj godini bilježi porast broja uključenosti djece rane, predškolske i školske dobi. Za djecu rane (jasličke) dobi do 3 godine Grad Pazin nastavlja sa sufinanciranjem obrta za dadilje i vrtića drugih osnivača s iznosom od 1.480,02 kuna po djetetu. Procjenjuje se da Grad Pazin uključivanjem većeg broja djece u organizirani sustav  ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja time dostiže Barcelonske ciljeve (obuhvat djece 33% u jasličkim skupinama te 90% u vrtićkim skupinama). Grad Pazin je prema sadašnjim podacima na 36% obuhvata djece do 3 godine te na 87% obuhvata djece od 4 godine do polaska u školu.

U Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, inače osnovnoškolskoj ustanovi s najvećim brojem učenika u Hrvatskoj, u tijeku je izrada nove Mreže osnovnoškolskih ustanova kojom se planira drugačiji rad sadašnje škole i podjela na dvije školske ustanove. S obzirom na trenutačne okolnosti te Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja, produženi boravak je organiziran za prve i druge razrede Matične škole Pazin za ukupno 70 učenika raspodijeljenih u šest skupina. Cijena roditeljskih uplata neće se mijenjati, već će se povećani troškovi zbog manjeg broja uključene djece, odnosno posljedično manjeg  iznosa sufinanciranja roditelja financirati dodatno iz Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu.

Nastavlja se i projekt INkluzivne škole 5+; preko kojeg će u 2020/21 školskoj godini biti zaposleno 57 pomoćnika u nastavi u 11 odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga za 59 učenika s teškoćama u razvoju. U OŠ Vladimira Nazora Pazin osigurano je zapošljavanje 11 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama u razvoju. S obzirom da je ciljna vrijednost projekta Inkluzivne škole 5+ definirana kao 64 učenika,(a kroz naš projekt je do sada bilo uključeno 77 učenika s teškoćama u razvoju),  od ove školske godine nema više prostora za nove učenike te smo u suradnji s udrugama Hoću-Mogu Pazin i udrugom Labin-Zdravi grad, prijavili dodatno projekte na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. 02. rujna 2020. godine odobrena su sredstva za još 15 pomoćnika u nastavi s područja Grada Pazina, Labina, Poreča, Rovinja i Umaga, od kojih će u OŠ Vladimira Nazora Pazina biti zaposlena još 2 pomoćnika u nastavi za ovu školsku godinu.

Od infrastrukturnih i tekućih radova 27. veljače 2020. godine dobivena je građevinska dozvola za dogradnju MŠ Pazin za potrebe predmetne nastave i glazbenog odjela. Od tekućih radova u 2020. godini zamijenjena je stolarija na dijelu zgrade razredne nastave, uređen je okoliš škole čime je dobiveno novo ruho, nabavljena je kuhinjska oprema putem LAGUR-a Istarski švoj za promicanje potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama, nastavljen rad na sanaciji krovišta u PŠ Motovun, a svi ti radovi izvedeni su u vrijednosti od 1,2 milijuna. Provedeni su projekti Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz koji se daju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za djecu financirani iz državnog proračuna. Projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Putem iste Agencije provest će se projekt Školski medni dan. Putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ proveden je projekt kojim je za 67 djece roditelja s prihodima manjim od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva sufinancirana školska prehrana u iznosu od 5,50 kuna po obroku. Nastavit će se i u slijedećoj školskoj godini s tim projektima. Uz to, nastavlja se rad i na projektu e-Škole, kao i nabavci udžbenika od strane MZO-a, čime se ostvaruju ciljevi cjelovite kurikularne reforme.

U srednjim školama od ove godine broj učenika u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile (633 učenika) i Pazinskom kolegiju (187) je na istoj razini kao i lani .Ukupno će u sustavu odgoja i obrazovanja  u novoj pedagoško/školskoj godini 2020/21. biti uključeno 2.745 djece/učenika (od toga u Pazinu 1.987 (72%), a u općinama 758 (28%).

Želimo naglasiti da se vodi računa i o studentima s područja Grada Pazina koji se tijekom studiranja stipendiraju. Tako je u tijeku natječaj za stipendiranje za učenike srednjih škola i studente na koji se mogu javiti učenici koji polaze srednje škole izvan Pazina do 30. rujna , a studenti do 31. listopada. Iznos stipendija za učenike je 550,00 kn, a za studente 700 kn mjesečno.

Važno je spomenuti i Pučko otvoreno učilište koje provodi programe cjeloživotnog obrazovanja kroz različite projekte (financiranje iz EU socijalnog fonda), a u 2019. godini to je Projekt ISTRAžimo sa znanjem. Projekt se provodi dijelom u 2019., cijelu 2020. i dio 2021. godine. U 2020. godini nastavlja se provedba projekta u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.03 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je 1.660.549,95 kuna. Projektom će se izraditi verificirani program obrazovanja za eno-gastro vodiče.

Uz podršku i su/financiranje odgojno obrazovnih ustanova kojima je Grad Pazin osnivač, podrška obitelji/roditeljstvu jedna je od ključnih demografskih mjera. U idućoj školskoj godini nastavlja se s provedbom mjera prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi, te s mjerama posebno usmjerenim na obitelji s troje i više djece prema kojoj se sufinanciraju sa 75% smještaj djeteta u vrtiću i školski obrok.

Iz Grada zaključuju kako sve ove aktivnosti ne bi bile moguće bez zajedništva svih koji su uključeni u sektor odgoja i obrazovanja, a uloga učitelja u tom kontekstu je nezamjenjiva jer oni direktno utječu na živote djece i mladih.

U ime jubilaraca obratila se je odgojiteljica Mirjana Gulja, koja je zajedno s Edom Uljanić i Slavicom Žužić proslavila 40 godina rada, a istaknula je slijedeće: –  Djeca su mi pomogla da izrastem u osobu kakva sam danas i najvažnije stvari o životu naučila sam od njih. Za svakog učitelja važno je učiti cijeli svoj radni vijek od kolega, roditelja, djece, struke, a najveće zadovoljstvo je vidjeti ih kada odrastu i znati da ste bili važan dio njihovog odrastanja.

U ime ravnatelja obratila se ravnateljica Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin Suzana Poropat Božac.
popis_jubilaraca_2020.xlsx

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.