Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Uspješan završetak D-STIR projekta obilježen je završnom konferencijom u Rumunjskoj

15 partnera iz 8 europskih zemalja (Rumunjska, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Češka, Njemačka, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) uspješno su priveli kraju D-STIR projekt, koji je u posljednje dvije godine radio na premošćivanju jaza između znanstvene zajednice i društva u cjelini. Projekt se bavio Dunavskim okvirom za odgovorno istraživanje i inovacije korištenjem istraživanja socio-tehničke integracije te je povezao tehničke stručnjake s humanistima kako bi iskoristio maksimalni društveni i poslovni potencijal – tj. implementirao RRI. Kao takav, D-STIR je iznimno važan za uvjete okvira za inovacije na Dunavu, budući da inovacije odražavaju socio-ekonomski utjecaj.

Završna konferencija D-STIR projekta organizirana je 26. lipnja 2019. godine u Braili, Rumunjska i okupila predstavnike medija, opće javnosti, projektnih dionika i projektnih partnera. Domaćin konferencije bio je vodeći partner D-STIR projekta South-East Development Agency iz Rumunjske. Sudionici su imali priliku dobiti cjeloviti pregled D-STIR metode te rezultate i doprinose projekta cijeloj podunavskoj regiji.

Tijekom konferencija, sudionici su imali priliku poslušati prezentaciju projekta [email protected] (projekt slične tematike kao i D-STIR). Iona Spanache se osvrnula na povezivanje socio-ekonomskih čimbenika istraživanja i infrastrukture kroz navedeni projekt. Projekt ResInfra @ DR ima za cilj poboljšati znanje donositelja politika, organizacija koje provode politike uključene u financiranje istraživačkih infrastruktura (RI) i upravitelja RI.

Velika je čast također bila ugostiti Nacionalne kontaktne točke za Dunavski transnacionalni program iz Ministarstva regionalnog razvoja i javne uprave Rumunjske tijekom završne konferencije projekta. Informirali su sudionike o rezultatima Dunavskog programa i budućim koracima za sljedeće programsko razdoblje 2021.-2027. Istaknuli su važnu ulogu projektnih partnera u kampanjama za podizanje svijesti o važnosti distribucije rezultata projekta među dionicima projekta. Također su čestitali svim projektnim partnerima na njihovom doprinosu glavnim postignućima projekta.

Projekt D-STIR odobren je u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i European Neighbourhood Instrument (ENI). Vrijednost projekta je gotovo 2 milijuna eura. Glavni cilj ovog Programa je razvoj koordiniranih politika i akcija u programskom području kojima se jačaju obveze strategije Europa 2020. prema trima dimenzijama pametnog, održivog i uključivog rasta.

Doprinos projekta D-STIR uvjetima Dunavskog inovacijskog okvira iznimno je važan jer su svijest i kapacitet RRI-a u regiji ograničeni. Jedan od doprinosa projekta su Pilot aktivnosti i podizanje svijesti tijekom radionica, prezentacija projekata i sastanaka dionika u dunavskoj regiji, s naglaskom na istraživanje i inovacije koje će se provoditi na društveni, ekološki i etički način. Osim toga, projektni partneri naglašavaju da bi RRI trebao postati horizontalni princip integriran u sve strateške dokumente i trebao bi biti kriterij za dodjelu sredstava u svim programima koji se odnose na RRI.

Projekt D-STIR osmišljen je kako bi iskoristio prednosti RRI-a, budući da su dionici zahtijevali povećanje znanja i kapaciteta, konkretne strategije i poboljšani okvir za inovacije. To je bilo moguće uz transnacionalnu suradnju među komplementarnim partnerima, budući da su partneri D-STIR-a radili s transnacionalnim interesnim skupinama iz različitih područja – politike, akademske zajednice, poduzetništva (uključujući mala i srednja poduzeća) i civilnog društva u makroregiji.

Drugi doprinos regiji je RRI strategija za dunavsku regiju koja predstavlja jedinstveni, strateški dokument s preporukama za akademske i poslovne subjekte u dunavskoj regiji, te sadrži preporuke za politiku upravljanja – javne vlasti.

Za više informacija o D-STIR projektu posjetite:
www.interreg-danube.eu/d-stir
Kontakt:
Nina Irimia, South-East Development Agency, Romania
Vodeći partner
24th Anghel Saligny St., 810118 Braila, Romania
e-mail: [email protected], telephone: +421 0239 611 086

Anamarija Kamin, Development Centre of the Heart of Slovenia, Slovenia
Koordinator komunikacijskih aktivnosti
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenia
e-mail: [email protected], telephone: +386 1 896 27 17

Lista partnera D-STIR projekta:
– South-East Regional Development Agency, Romania
– Cassovia Life Science, Slovakia
– First Hungarian Responsible Innovation Association, Hungary
– ELI-HU Research and Development Non-profit LTD, Hungary
– Development Centre of the Heart of Slovenia, Slovenia
– Institute of Physics of the Czech Academy of Science, Czech Republic
– Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering, Romania
– Bwcon GmbH, Germany
– Country Government of Csongrad, Hungary
– Central Bohemian Innovation Centre, Czech Republic
– Development Agency Heart of Istria, Croatia
– Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosnia and Herzegovina
– Ilfov Country Council, Romania
– Kosice Self Governing Region, Slovakia
– Sarajevo Canton Planning Institute, Bosnia and Herzegovina