Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Usluga e-Novorođenče dostupna roditeljima iz Pazina

Usluga e-Novorođenče je od danas, 1. srpnja dostupna roditeljima iz područja Grada Pazina. Roditeljima novorođenog djeteta od sada je omogućeno da prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče Gradu Pazinu dostave zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete.  Na taj način roditelji više neće morati u Gradu Pazinu predavati zahtjev, skupljati potrebnu dokumentaciju i osobno je predavati već će sve moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta.

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina propisana je visina naknade za svako novorođeno dijete u obitelji i to:  za prvo dijete u iznosu od 3.000,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 kuna te za treće i svako sljedeće dijete, blizance, trojke, četvorke u obitelji iznosi 5.000,00 kuna po djetetu.

Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu su da roditelji žive s djetetom na području Grada Pazina, da dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od roditelja (podnositelj zahtjeva) ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva. Zahtjev za naknadu se podnosi do navršenih šest (6) mjeseci života djeteta.

U prijelaznom razdoblju Grad Pazin će zahtjeve  osim putem aplikacije e-Novorođenče zaprimati kao i do sada: elektronskim putem te osobno uz dostavu sve potrebne dokumentacije navedene na: https://www.pazin.hr/socijalna-skrb-zdravstvo/podrska-obitelji/jednokratna-naknada-za-novorodeno-dijete/

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike