Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Jednokratna naknada za novorođeno dijete

Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete uređeno je člankom 41. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. te članaka 9. do 11. ove Odluke za svako novorođeno dijete u obitelji, roditelji djeteta imaju pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete i to:

– za prvo dijete u iznosu od 3.000,00 kuna,

– za drugo dijete u iznosu od 4.000,00 kuna,

– za treće i svako sljedeće dijete, blizance, trojke, četvorke u iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu.

Naknada iz prethodnog stavka dodijelit će se roditeljima koji žive s djetetom na području Grada, ako dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od roditelja (podnositelj zahtjeva) ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Naknada iz stavka 1. ovog članka u pravilu se koristi za nabavku neophodne opreme za novorođeno dijete i pokrivanje drugih troškova u vezi s rođenjem djeteta.

Zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete podnosi se do navršenih šest (6) mjeseci života djeteta.

Pravo na naknadu za novorođeno dijete i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.