Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Usluga d.o.o. – u ponedjeljak 6. rujna započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike na kućnom pragu

U ponedjeljak 6. rujna 2021. započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike na kućnom pragu za područje Grada Pazina. Spremnici su namijenjeni korisnicima izvan sustava polupodzemnih spremnika, a podjela započinje u Mjesnom odboru Trviž. Molimo korisnike koji u trenutku primopredaje spremnika neće biti na vlastitoj adresi, da osobno preuzmu spremnik u radno vrijeme reciklažnog dvorišta na adresi Jelenčići 61 E (u sklopu pretovarne stanice Jelenčići – bivše odlagalište otpada Jelenčići V).

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI:
ponedjeljak, srijeda, petak 8.00 – 14.00
utorak, četvrtak 8.00 – 18.00
svaka prva subota u mjesecu 8.00 – 12.00

Preuzimanje spremnika obvezno je za sve korisnike javne usluge, a prilikom dostave spremnika korisnik i davatelj usluge potpisuju Zapisnik o preuzimanju spremnika.

Usluga odvoza i zbrinjavanja reciklabilnog otpada vrši se BEZ NAKNADE.

Ne preuzimanje ili odbijanje preuzimanja spremnika od strane korisnika usluge konstatirat će se pisanom zabilješkom ovlaštenog radnika Isporučitelja na Zapisniku o preuzimanju spremnika.

Do završetka podjele spremnika, odlaganje selektivnog otpada bit će omogućeno putem postojećih zelenih otoka.