Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Uputa Stožerima Civilne zaštite uoči blagdana Svih svetih

Donosimo uputu u cijelosti:

“Budući da se približava 01. studenoga, tj. Dan svih svetih kada naši građani masovno  obilaze posljednja počivališta preminulih, a s obzirom na epidemiološku situaciju i pojačani rizik od širenja bolesti COVID-19 zbog velikog broja građana koji će istovremeno obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih, daje se uputa svim stožerima civilne zaštite:

-da upozore uprave groblja na svom području da na vidljivim mjestima, ako već ne postoje ili su dotrajale, postave upozorenja o potrebi održavanja fizičke  distance i pridržavanja općih epidemioloških mjere

-da podsjete građane koji će obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih na važnost održavanja fizičke distance i pridržavanja općih epidemioloških mjera prilikom takvih obilazaka (npr. izbjegavanje rukovanja i bliskih kontakata) te na obvezu korištenja maski za lice ili medicinskih maski kad god nisu u mogućnosti održavati fizičku distancu

-da na grobljima i drugim mjestima gdje se očekuje veća cirkulacija građana od  uobičajene pojačaju kontrolu pridržavanja općih epidemioloških mjera te djeluju preventivno i edukativno.”