Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U tijeku izrada dokumentacije za rekonstrukciju Odmarališta Špadići

U srijedu, 3. svibnja 2017. godine održala se posljednja sjednica Koordinacije Gradonačelnika Grada Pazina i Općinskih načelnika Pazinštine u sadašnjem sazivu, na kojoj su prisustvovali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, načelnik Općine Cerovlje Emil Daus, načelnik Općine Karojba Alen Rosić, načelnik Općine Lupoglav Franko Baxa, načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Petar u Šumi Klaudio Zgrablić, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin Zdenka Turkalj-Čohilj i pročelnica Upravnog odjela gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Elvis Kliman.

Jedna od tema sjednice bila je rekonstrukcija Odmarališta Špadići u Poreču, kojom će se poboljšati sigurnosni aspekti prostora u kojem djeca borave.

U kolovozu protekle godine započeo proces izrade dokumentacije. Na temelju ”Izvještaja o vizualnom pregledu međukatne konstrukcije dječjeg odmarališta u Špadićima” krenulo se u postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Dječjeg odmarališta Špadići u Poreču, koja uključuje izradu glavnog projekta.

Naime, odmaralište Špadići se trenutno koristi samo za potrebe ljetovanja učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin tijekom ljetnih mjeseci. Rekonstrukcijom i nadogradnjom odmarališta omogućilo bi se duže i kvalitetnije iskorištavanje navedenog prostora tijekom cijele godine, bilo za su terenske nastave, zavičajnu nastavu ili čak otvaranje hostela.

Na sjednici je projektant tvrtke Kostrenčić i Krebel d.o.o. prezentirao trenutnu situaciju te prijedlog rekonstrukcije i nadogradnje.

Cilj predstavljanja dosadašnje faze projekta bio je upoznavanje nazočnih sa trenutnom situacijom i dobivanje smjernica kako bi projekt u potpunosti odgovarao potrebama Naručitelja.

Svi prisutni iznijeli su svoja mišljenja o mogućnostima poboljšanja prostora čime bi se poboljšale i same usluge koje odmaralište nudi. Posebice je istaknuto da se mora voditi računa o uvjetima koje je potrebno zadovoljiti za otvaranje hostela, te potrebi osiguravanja dovoljnog broja parkirnih mjesta za potrebe odmarališta, kako autobusnih tako i odgovarajućeg broja automobilskih mjesta, kako bi objekt mogao tijekom cijele godine biti u funkciji.

Dovršetak izrade projekta planiran je za rujan 2017. godine nakon čega će se pokušati pronaći najbolji način zatvaranja financijske konstrukcije.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike