Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U tijeku 2,69 mil. kn vrijedna rekonstrukcija prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja s državnom cestom DC64

U tijeku je zahvat rekonstrukcije prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja: državne ceste DC64, Ulice Štefanije Ravnić i Ulice Frana Novljana u Pazinu naročito iz razloga što današnji spoj ulica Frana Novljana i Štefanije Ravnić s ulicom 43. istarske divizije nije dobro izveden te skretanje s ulice 43. istarske divizije u ulicu Štefanije Ravnić  predstavlja mjesto potencijalno opasno za nastanak prometnih nesreća.

Naročiti problem predstavlja visinska razlika zbog koje je otežano i gotovo nemoguće uključivanje vozila iz ulica Štefanije Ravnić na državnu cestu D 64 i obrnuto.

Još 2015. godine Grad Pazin je započeo izradu projektne dokumentacije, otkupa i parcelacije zemljišta te  ishodio Lokacijsku dozvolu prema Idejnom projektu, koja je postala izvršna i pravomoćna u kolovozu 2018. godine.

Cjelokupna dokumentacija u skladu je sa odredbama Detaljnog plana uređenja Stari Pazin, čije izmjene i dopune su donesene 2018. godine te ostaloj važećoj prostorno- planskoj dokumentaciji. Nova prometnica bit će opremljena svom temeljnom infrastrukturom, a kraj radova očekuje se u veljači 2021. godine.

Za radove na realizaciju ovog vrijednog projekta odgovorne su Hrvatske ceste d.o.o. čije troškove Grad Pazin sufinancira u 20% iznosu (518.457,07 kuna).

Tijekom radova na rekonstrukciji i privremene prometne regulacije molimo sve vozačice i vozače za strpljenje i razumijevanje.