Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U sklopu Projektnog dana GSŠJD Pazin u velikoj vijećnici Grada Pazina održana simulacija Gradskog vijeća

Posljednjeg dana ovog tjedna, ujedno i 1. polugodišta, u sklopu Projektnog dana Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, u velikoj vijećnici Grada Pazina održana je simulacija Gradskog vijeća kako bi mladi vidjeli na koji se način u Gradu Pazinu donose odluke. Vijećnici su ovaj put bili mladi gimnazijalci i gimnazijalke iz 3a razreda te upravni referenti i referentice iz 2d razreda, koji su, uz iskazan velik interes, a i znanje, postavljali vijećnička pitanja i raspravljali o izmjenama i dopunama pravilnika koji se našao na dnevnom redu.

Simulaciju Gradskog vijeća, kao i onu pravu, vodila je predsjednica Vijeća Enna Peroš, a za odgovore na vijećnička pitanja  i obrazlaganje točke dnevnog reda pred mladim vijećnicima bili su pročelnici upravih odjela Grada Pazina.

Sjednica Gradskog vijeća, kao i ona prava, započela je utvrđivanjem kvoruma te usvajanjem dnevnog reda i verifikacijom Zapisnika s prethodne sjednice.

Uslijedila su pitanja mladih vijećnika koja su se ticala uređenja gradskih površina, postavljanja rasvjete, obnove cesta, uređenja prostora za mlade i autobusnog kolodvora te proširenja njihove škole i uređenja WC-a.  Nakon vijećničkih pitanja, obrazložen je prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima koji je jednoglasno prihvaćen.

Samoj simulaciji prethodila je dostava materijala za sjednicu mladim vijećnicima te pripremna radionica u grupama, koja je imala za cilj, kao i sama simulacija Gradskog vijeća, da potakne mlade na preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina te na aktivno rješavanje pojedinih društvenih problema.

Pored gradske uprave, Projektni dan GSŠJD Pazin realiziran je i u suradnji s ustanovama, institucijama i udrugama Grada Pazina:  Muzej grada Pazina, DND Pazin, TradinEtno, Usluga-odvodnja, OŠ Vladimira Nazora Pazin,  Gradska knjižnica Pazin, Folklorno društvo Pazin, Etnografski muzej Istre, Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Županijski i gradski Crveni križ, Dnevni boravak za starije osobe, Centar za mlade Alarm, Radio-klub Pazin, Društvo likovnih stvaratelja Pazin, Yoga, SPK Hiperaktiv, POU Pazin, HGSS Pazin i Poduzetnički inkubator Pazin.