Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U sklopu projekta Zelene knjižnice u Pazinu predstavit će knjiga dr.sc. Dražena Šimleše “Ekološki otisak”

Gradska knjižnica Pazin vas poziva na stručno predavanje i predstavljanje knjige Ekološki otisak – Kako je razvoj zgazio održivost autora Dražena Šimleše u srijedu 25. svibnja 2011. u 19:00 sati.

Dražen Šimleša je mladi znanstvenik i autor nekoliko knjiga o održivom razvoju i utjecajima globalizacije i tehnološkog razvitka na kvalitetu života u svojoj najnovijoj knjizi traga za odgovorima na pitanje kako je moguće da se u trenutku globalne sveprisutnosti održivog razvoja u medijima, znanosti, politici, poslovnom sektoru i civilnom društvu, stanje u planetarnom okolišu, u svjetskoj biološkoj raznolikosti i planetarnoj klimi kontinuirano pogoršava. Osnovna autorova hipoteza je da se danas održivi razvoj ne primjenjuje u dovoljnoj, odnosno potrebitoj mjeri i opsegu, zbog jakih prepreka, odnosno interesa određenih socijalnih aktera, velikog utjecaja tih društvenih aktera i premoći procesa koji djeluju kao prepreka za primjenu održivog razvoja, a ne zato što ne postoje kvalitetna znanja i strategije koje promoviraju prakticiranje održivog razvoja. Postojeći suvremeni razvoj je u pogledu vlastite unutrašnje strukturalne održivosti, tvrdi autor, “razapet“ između mogućnosti koje su već tu i/ili koje procesom samostvaranja nadolaze, te prepreka i ekološki neodrživih oblika praksi koje “isporučuju“ raznorodni partikularni interesi. U temeljnom žarištu knjige je upravo razmatranje odnosa između prepreka afirmaciji održivog razvoja i mogućnosti za održivi razvoj. Ovakav osnovni tematski izbor osigurava kompleksnost i širinu pristupa. Pri tome dio knjige obuhvaća posebni osvrt na Hrvatsku. Testiranje hipoteze kroz analitičko-istraživački pristup u radu odvija se uz pomoć dva osnovna indikatora održivosti – ekološkog otiska (za ekološku održivost) i indeksa ljudskog razvoja (za socio-kulturalnu održivost). Ovom smo knjigom prvi put dobili empirijski utemeljenu komparaciju ekološkog otiska i indeksa ljudskog razvoja za Hrvatsku.
 
Naslovnica knjige "Ekološki otisak – kako je razvoj zgazio održivost"               U prilogu se nalazi sažetak projekta Zelene knjižnice