Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U siječnju 2021. u Pazin stižu dugo očekivani spremnici za reciklabilni otpad

Prema najavama Fonda za zaštitu  okoliša i Energetsku učinkovitost, individualni spremnici za selektivni otpad (papir, karton i plastika) trebali bi biti na adresama pazinskih korisnika javne usluge prikupljanja otpada za nešto manje od mjesec dana.

Sukladno Terminskom planu Fonda, objavljenom pred nekoliko dana, spremnici za papir i karton u Pazin trebali bi stići 13. siječnja 2021. jednokratnom isporukom dok će se za dostavu spremnika za plastiku Pazinci trebati strpjeti do 9., odnosno 12. veljače 2021.

Po dostavi individualnih spremnika za selektivni otpad, korisnicima će biti omogućeno odvajanje reciklabilnog otpada na kućnom pragu čime će se dodatno smanjiti količine miješanog komunalnog otpada,  povećat će se kvaliteta odvojenog otpada i u konačnici povećati postotak odvajanja.

Individualni spremnici dijelit će se korisnicima izvan uže gradske jezgre odnosno onima koji nisu u sustavu polupodzemnih smart spremnika za koje će se odvajanje otpada i dalje osiguravati pomoću zajedničkih zelenih otoka.

Podsjetimo se da je radi sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Fond  14. veljače 2019. godine ishodio suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog odbora Fonda radi sklapanja tripartitnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te je isti dan 14. veljače 2019. godine sklopljen i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. i objavljen otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Inače, nabava spremnika sufinancira se s 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostala sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave i Fond.

Veseli nas činjenima da spremnici za odvojeno prikupljanje otpada konačno stižu na adrese naših korisnika. Ukupno na području davatelja usluge očekuje se podjela 10.201 spremnika što će zasigurno poboljšati kvalitetu i količinu reciklabilnog otpada na našem području i omogućiti smanjenje količine miješanog komunalnog otpada važne za ispunjenje obveza stopa odvajanja preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji, istaknuo je Gradonačelnik Pazina Renato Krulčić.

Predsjednik uprave Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Vladimir Burić napomenuo je kako će za svaku pojedinu Općinu na području davatelja usluge biti omogućena i dodatna usluga  „smart nadogradnje“ spremnika, odnosno ugrađivanje čipa s ciljem transparentnog uvida u količine odvojenog otpada i dodatnog optimiziranja sustava.