Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U petak 9.12.2011. u 18 sati: Predavanje na temu: „Kako spriječiti i kako se nositi sa srčanim udarom?“

Hrvatski liječnički zbor – podružnica Istarska, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije i Grad Pazin pozivaju Vas na predavanje na temu: „Kako spriječiti i kako se nositi sa srčanim udarom?“ koje će se održati u petak 9. prosinca 2011. godine s početkom u 18,00 sati u Maloj koncertnoj dvorani u Spomen domu u Pazinu.

Predavač će biti Dalibor Cukon, dr. med. specijalist internist u Poliklinici „Sunce“.

Srčani udar predstavlja vodeći uzrok smrti od nemalignih bolesti u Istarskoj županiji, što je u skladu sa svjetskim podacima o smrtnosti.

Cilj predavanja je ukazati na čimbenike bitne za nastanak srčanog udara te na koje sve čimbenike možemo utjecati promjenom načina života. Prikazat će se znakovi upozorenja i rani znakovi infarkta, zbog kojih je potrebno potražiti stručnu medicinsku pomoć. Također, biti će prikazan način liječenja srčanog udara te preporuke za kvalitetan život nakon preboljelog infarkta.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.