Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U petak 9.12.2011. u 18 sati: Predavanje na temu: „Kako spriječiti i kako se nositi sa srčanim udarom?“

Hrvatski liječnički zbor – podružnica Istarska, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije i Grad Pazin pozivaju Vas na predavanje na temu: „Kako spriječiti i kako se nositi sa srčanim udarom?“ koje će se održati u petak 9. prosinca 2011. godine s početkom u 18,00 sati u Maloj koncertnoj dvorani u Spomen domu u Pazinu.

Predavač će biti Dalibor Cukon, dr. med. specijalist internist u Poliklinici „Sunce“.

Srčani udar predstavlja vodeći uzrok smrti od nemalignih bolesti u Istarskoj županiji, što je u skladu sa svjetskim podacima o smrtnosti.

Cilj predavanja je ukazati na čimbenike bitne za nastanak srčanog udara te na koje sve čimbenike možemo utjecati promjenom načina života. Prikazat će se znakovi upozorenja i rani znakovi infarkta, zbog kojih je potrebno potražiti stručnu medicinsku pomoć. Također, biti će prikazan način liječenja srčanog udara te preporuke za kvalitetan život nakon preboljelog infarkta.