Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za državne stipendije otvoren do 14. siječnja 2012. godine

Natječaj za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu otvoren je do 14. siječnja 2012. godine. Tekst natječaja možete vidjeti pod Više.

Natječaj za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu
Rok: 14. siječnja 2012. 
 Na temelju članka 38. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03, 79/07), članka 9. stavka 1. Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (Narodne novine, broj 151/02), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisuje 

NATJEČAJ  za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih
i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih  studija s invaliditetom za 2012. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se u slijedećim kategorijama:

A – za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija,
D-1 – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona,
E – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja,
P – studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

II. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu.

III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – uprava za visoko obrazovanje – studentski standard – državne stipendije.

Prijave se podnose počevši od 5. prosinca 2011. godine do zaključno 14. siječnja 2012. godine.

Pravo prijave na natječaj nemaju:

studenti u statusu apsolventa;
studenti "razlikovne" godine studija;
studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2011./2012. akademskoj godini.
Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijavne obrasce od strane matičnog visokog učilišta kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

MINISTAR
dr. sc. Radovan Fuchs

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.