Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

U Pazinu održana radionica „Pazinske priče za vodiče“

Danas, 12. veljače, održana je edukativna radionica „PAZINSKE PRIČE ZA VODIČE“ za licencirane turističke vodiče i interpretatore baštine o inovativnom vođenju Pazinom, u organizaciji Grada Pazina i Istarske razvojne turističke agencije, u sklopu projekta I_Archeo.S.- Integrirani sustav prirodne i kulturne baštine i kulturnih aktivnosti.

Grad Pazin kao projektni partner od siječnja 2018. godine sudjeluje na provedbi navedenog projekta, a u sklopu projektnih aktivnosti je u suradnji s lokalnim dionicima iz javnog, privatnog i kulturnog sektora osmislio nove tematske turističke itinerare za područje Pazina kojima je cilj snažnija promocija destinacije i privlačenje većeg broja posjetitelja u Pazin u vrijeme izvan glavne turističke sezone. Obzirom da su itinerari osmišljeni na način da korisnik iz ponude sam bira sadržaje od posebnog interesa izuzetno je važno da ponuda tematskih turističkih itinerara bude prepoznatljiva te vidljiva na teritoriju. U tu svrhu bilo je potrebno postojeću ponudu nadograditi tematskim vođenim turističkim turama.

Danas održana radionica koju je osmislila i organizirala IRTA d.o.o, a koju je vodila Iva Silla, prva certificirana vodičkinja interpretatorica i prva trenerica vodiča u Hrvatskoj, bila je namijenjena licenciranim turističkim vodičima za područje Istarske županije. Na radionici je sudjelovalo 30-tak turističkih vodiča s područja Istre i Kvarnera koji su u interaktivnom radu i promišljanjima u manjim skupinama obrađivali teme inovativnog vođenja s naglaskom na kreiranje priča o Pazinu. Iva Silla specijalizirala se za razvoj tematskih i interpretacijskih razgleda, uz korištenje pripovijedanja u turizmu te pomaže polaznicima radionice da sami kreiraju novi proizvod. Teme kojima se Iva Silla bavi su interpretacija baštine, alternativno turističko vođenje, tematski turistički proizvodi i kreativan turizam a svoja je znanja i iskustva na praktičnim i konkretnim primjerima iz Pazina prenosila na polaznike radionice.

Radionica je obrađivala teme inovativnog turističkog vođenja s nizom informacija i praktičnih savjeta za turističke vodiče koji se žele okušati u kreativnim turama. Edukacija se bavila i samim gradom Pazinom odnosno prikazom povijesti grada pri čemu su izdvojene brojne zanimljivosti a predstavili su se i primjeri nove tematske šetnje Pazinom sa konkretnim uputama kako sastaviti novu šetnju. Radionica se provodila prema novom priručniku „Pazinske priče za vodiče“. Priručnik je također izradila IRTA d.o.o. a biti će dostupan u digitalnom, on-line izdanju od sredine veljače.

Priručnik „Pazinske priče za vodiče“

Projekt I-ARCHEO.S – Integrated system of the natural and cultural heritage and cultural activitieS. traje 18 mjeseci, od 1.1.2018. do 30.6.2019. Nositelj projekta je Teatro Pubblico Pugliese, a ostali partneri su Grad Pazin, Pučko otvoreno učilište Poreč, Grad Crikvenica, Regione Abruzzo i Marche teatro Ancona. Ukupna je vrijednost Projekta 1.176.243,00 EUR, a Grad Pazin kao projektni partner sudjeluje u ukupnom iznosu od 148.215,00 EUR. Projekt se financira se u sklopu Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014-2020, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.