Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U Pazinu krenula s radom dva obrta za čuvanje djece


Gradonačelnik Renato Krulčić  je prekjučer (11. siječnja 2020.) zajedno sa suradnicima posjetio novootvoreni obrt za čuvanje djece „Teta Di-Di“ koji je smješten u selu Defari – vlasnice Dine Guštin koji je svoja vrata otvorio prvog dana 2020. godine. To je drugi po redu novootvoreni Obrt za čuvanje djece, na području Grada Pazina. Prvi – obrt za čuvanje djece “Tončica” vlasnice Jasmine Krizmanić je otvoren u ulici Jurja Dobrile početkom prosinca. U ta dva obrta smješteno je desetero djece s područja Grada Pazina, te je jedno smješteno u Dječjem vrtiću „Mali medvjed“ u Pićnu.

Paralelno s velikim kapitalnim ulaganjima u Matični vrtić u Pazinu te izrade Idejnog rješenja za „donji“ vrtić Grad Pazin je usmjerio brojne aktivnosti u poticanje privatnih inicijativa u predškolskom odgoju što se prvenstveno odnosi na poticanje osnivanja obrta za dadilje te je tijekom 2018. godine  objavio Poziv za iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, a upućen je bio svim zainteresiranim poduzetnicima, obrtima, udrugama i fizičkim osobama. Poziv je bio otvoren od 30. listopada do 30. studenog 2018. godine i pristiglo je 14 prijava/prijavitelja. Pripremljen je Vodič za otvaranje obrta za dadilje u suradnji s Obiteljskim centrom Istarske županije i Uredom državne uprave za gospodarstvo koji je objavljen na web stranicama Grada Pazina kako bi se zainteresiranima predočila cjelokupna procedura otvaranja obrta za dadilje. U veljači 2019. godine je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu koji je po prvi put usmjeren ciljano u osnivanje i razvoj obrta za dadilje te mjerom kojom se subvencioniraju troškovi stručnog osposobljavanja za dadilje. Mjerom potpora djelatnosti dadilja se omogućila nabava informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije za otvaranje obrta te uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja) te nabava opreme i didaktičkog materijala.  Ove mjere će se moći koristiti i za 2020. godinu, za što će se Plan mjera objaviti uskoro.
Na natječaj koji je raspisalo pazinsko Pučko otvoreno učilište (POU) u suradnji s pulskim, odrađena je edukacija za dadilje u pazinskom POU. Uz navedene pogodnosti, Odlukom o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina, koja je na Gradskom vijeću Grada Pazina donijeta 14. ožujka 2019. godine, omogućeno je da se svakom djetetu s područja Grada Pazina o kojem se skrbi unutar obrta za dadilje sufinancira jednakom cijenom, kao i polaženje Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, koja za pedagošku godinu 2019/2020. će iznositi 1.394,28 kune. Grad Pazin objavio je Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Ulici Stari trg 1 (nekadašnja trgovina Eico) 7. svibnja 2019. godine, namjenski za obavljanje djelatnosti odgoja djece, no nije bilo zainteresiranih za navedeni natječaj.
Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina donijeta je „paketu“ s odlukom kojom se sufinancira djelatnost dadilja, a cijena koju će Grada Pazin sufinancirati u pedagoškoj godini iznosi isto kao i za dadilje, do maksimalno 1.394,28 kuna, no ona ovisi o odluci o ekonomskoj cijeni prema djetetu te predškolske ustanove. Financiranje će u pedagoškoj godini 2019/2020. ovisiti o broju takvih zahtjeva, o čemu je Gradonačelnik Krulčić donio poseban zaključak u kolovozu 2019. godine, čime su osigurana sredstva u proračunu za 2020. godinu da sva neupisana djeca, u slučaju smještaja u obrt za čuvanje djece/ vrtić drugih osnivača budu sufinancirana.
Upis u Imenik dadilja ostvarile su tri dadilje na području Grada Pazina (od ukupno 12 na području Istarske županije). Ukupno, za ovu namjenu Grad Pazin je u svom proračunu isplanirao 400.000,00 kuna za 2020. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike