Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

U MO Zabrežani održana eko akcija Zelena čistka

Na sam Dan planeta Zemlje, minule subote u jednodnevnoj ekološkoj akciji Zelena čistka u MO Zabrežani, na lokaciji nadomak naselja Drndići očišćeno je manje divlje odlagalište otpada. Lokalnoj akciji čišćenja odazvalo se desetak vrijednih mještana koji su prikupili oko 3 tone nepropisno odbačenog otpada, pretežno glomaznog i građevinskog otpada te u manjem dijelu komunalnog otpada i plastike. Prikupljeni otpad odvezla je i propisno je zbrinula gradska komunalna tvrtka Usluga d.o.o.  

Subotnjom akcijom Grad Pazin tradicionalno se uključio u nacionalnu kampanju koja kao najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj prati globalnu akciju  „Let’s do it World !“. Cilj same akcije je podizanje svijesti građana o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada te važnosti očuvanja okoliša.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.