Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku kojom se financira rad sportskih udruga

Jučer (20.04.2017.)  u Školsko-gradsko sportskoj dvorani održana je sjednica Skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, na kojoj je prisustvovalo nešto više od polovice od ukupno 34 zastupnika sportskih udruga. Odluku kojom se financira rad sportskih udruga ispred Zajednice predstavili su predsjednik Lucijan Ujčić i tajnik Armando Lušetić, Samanta Grizila Tomišić kao predsjednica Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini, što je bila jedna od najvažnijih tema sjednice te Roberto Ladavac kao predsjednik Nadzornog odbora Zajednice.

Uz ovu odluku – iznimno važnu za udruge, prihvaćeni su izvještaji o godišnjem programu rada, financijski izvještaj za 2016. godinu, te izvještaja Nadzornog odbora Zajednice.

U samom natječaju, ukupan iznos raspoloživih sredstava je bio 660.000 kuna namijenjenih za redovnu aktivnost sportskih klubova i udruga, te 25.000 kuna namijenjenih za sportske manifestacije. Natječaj je objavljen 27. siječnja i trajao je do 28. veljače 2017. godine (za redovnu aktivnost sportskih klubova i udruga, te sportske manifestacije). Raspisivanje natječaja  za školovanje sportskog kadra planira se tijekom svibnja 2017. godine, a ukupni iznos raspoloživih sredstava je 30.000 kuna.

Sredstva su povećana u odnosu na 2016. godinu za 160.000 kn za redovnu aktivnost sportskih udruga i klubova, te za 26.000 kn za školovanje sportskog kadra.

Sukladno Popisu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja, 19 klubova/udruga prijavilo je ove godine svoje redovne sportske programe i projekte pod Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga, dok je pod Sportske manifestacije povodom obilježavanja gradskih blagdana 9 udruga prijavilo svoje sportske manifestacije. Od ukupno 20 prijava pod točkom 1. Natječaja – Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga, 12 prijava bilo je za programe treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta i mlađih dobnih kategorija i one su vrednovane prema Kategorizaciji sportova u Pazinu broj 15-2011  od 21.10.2011. godine .  Kriteriji su slijedeći – razvijenost i tradicija sporta, sportska kvaliteta, rad sa mlađim kategorijama, broj ekipa u redovnom natjecanju, broj licenciranih trenera u klubu i broj registriranih takmičara). Bodovanje je izvršeno sukladno važećim propisima i podacima koji se odnose na područje sporta, udruga na području RH i Istarske županije, te podacima dobivenima iz prijava programa sportskih klubova i udruga. Sukladno izvršenom bodovanju klubova/udruga u sustavu natjecanja raspodijeljeno je 642.600 kn za 12 klubova i udruga. Za preostalih 8 prijava klubova/udruga za razne sportske priredbe i druge sportske aktivnosti  bodovanje je izvršeno sukladno kriterijima koji su primjenjivi prema Kategorizaciji sportova u Pazinu, kvaliteti poslanog sportskog programa, ukupnoj financijskoj vrijednosti projekta i udjelu zatraženog iznosa za projekt prema prijavi na natječaj Zajednice. Na taj je način raspodijeljeno 17.400 kn. Ukupno 14 prijava za sportske manifestacije ušlo je u sustav raspodjele sredstava za sportske manifestacije u ukupnom iznosu od 25.000 kn, po pojedinim sportskim manifestacijama – 2.500 kn za Dan grada, 4.500 kn za Rim, 13.000 kn za Rujanske svečanosti i 5.000 kn za Međunarodne programe. Ukupno 9 klubova/udruga prijavilo je 14 sportskih manifestacija. Raspodjela sredstava za sportske manifestacije izvršena je prema kvaliteti poslanog programa sportske manifestacije, ukupnoj financijskoj vrijednosti projekta i udjelu zatraženog iznosa za projekt prema prijavi na natječaj Zajednice, te je time raspodijeljeno 25.000 kn.

Potpisivanje Ugovora između Zajednice i sportskih udruga očekuje se idući tjedan odnosno do kraja travnja, kao i prve isplate sredstava sportskim udrugama u 2017. godini.
Na idućoj sjednici je najavljeno i razmatranje konačnog teksta Strategije razvoja sporta i rekreacije 2017.-2021.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.