Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Studijsko putovanje u regiju Veneto u sklopu projekta SEENET II

U sklopu međunarodnog projekta SEENET II delegacija iz Istre sa predstavnicima gradova Rovinj i Pazin, te općinama Brtonigla i Grožnjan i Grada Varaždina, boravila je u talijanskoj regiji Veneto na studijskom putovanju u terminu od 2.-5. studenoga u dijelu programa pod nazivom „Zajednička promocija i valorizacija kulturnog, prirodnog i povijesnog naslijeđa Istre i Varaždina“.

Nastavak je to i edukacije u segmentu kulturnog turizma koja je započela ovog listopada u Polivalentnom centru Završja i koja će se odvijati tijekom 2011. godine sa ekspertima iz djelokruga marketing teritorija, održivi turizam, sportski turizam i zdrava prehrana i enogastronomski turizam sa stručnjacima iz Informesta, Unioncamere Veneto i CISET-a sa zasebnim osvrtom na identitet, atraktivnost, uspostavljanje suradnje i usmjeravanje ka boljitku, zatim poimanje područja kao cjeline odnosa te strateško planiranje na teritoriju. Kako je naznačila predstavnica Regije Veneto Alessandra Valerio, strategija projekta SeeNet je promoviranje umreženog načina rada talijanskih aktera javnog i privatnog sektora, kao i partnera Jugoistočne Europe, dok je primarni cilj Programa unaprijeđenje dijaloga među državama, institucijama i lokalnim zajednicama JIE i postizanje efikasnog lokalnog razvoja teritorija potičući pristup međunarodnim fondovima EU-a kao i usvajanje i razvoj inovativnih programa i usluga za lokalni razvoj.

Delegacija se u Venetu susrela i sa Stefanom Basianettom pročelnikom Odjela proizvodnih djelatnosti i turizma Trevisa te Antoniom Pasottiem, zamjenikom gradonačelnika Garde. U bogatom programu delagacija je posjetila i Konzorcij za turističku promidžbu MARCATREVISO, vinske podrume, LAK Altamarca u Pieve di Sogliju, zatim Enološku školu i županijsku Enoteku u Coneglijanu, Polivalenti centar Gardacqua i Konzorcij za turističku promidžbu Lago di Garda u Gardi te Sajam konja-Fiera Cavalli u Veroni i Fondaciju obrtnika Veneta – Confartigianato Veneto u Esteu. www.istra-europa.eu