Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Kuća za pisce – Hiža od besid – sudjelovanjem na beogradskom Sajmu knjiga uspješno će okončati prvu godinu djelovanja

Otkada je krajem prošle godine Kuća za pisce – Hiža od besid, otvorila svoja vrata, ta je institucija (projekt Istarske županije i Grada Pazina) postala središtem književnog života u Istri. Ugostila je brojne književne stvaraoce, te bila mjestom održavanja i drugih kulturnih programa, poput glazbenih. O tim je programima u srijedu, 27. listopada 2010. godine, na konferenciji za novinare u pulskom sjedištu Istarske županije, govorio Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije.


Kako je u toku održavanje Sajma knjiga u Beogradu (od 25. do 31. listopada), o sudjelovanju Istrana na toj manifestaciji govorio je Neven Ušumović, predsjednik Programskog vijeća Hiže od besid. Iz književne Istre na Beogradskom sajmu sudjeluju Igor Grbić, Marina Jadrejčić, Milan Rakovac i Roberta Razzi. Osim u Beogradu, Kuća za pisce predstavit će se i na zagrebačkom Interliberu, te na Sajmu knjiga u Puli.

O programu rada i planovima u 2011. godini govorila je Iva Ciceran, predsjednica Upravnog odbora Hiže od besid. Bogati programi, kao što su SF konvencija Istrakon, međunarodni susret izdavača Put u središte Europe,stipendijski boravci na međunarodnom susretu izdavača, Dani Julesa Verna, Booktiga 2011, Festival fantastične književnosti, programi mjeseca hrvatske knjige, programi obilježavanja Dana grada Pazina i Dana Istarske županije, sajam knjiga u Puli… popunit će čak 150 dana u godini. Takvim programima, Kuća za pisce – Hiža od besid potvrđuje svoj renome jedine institucije takve vrste u Hrvatskoj, koja je otvorena za domaće i inozemne književne stvaraoce i goste.

www.istra-istria.hr

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.