Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Regionalnom programu za mlade Istarske županije

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Istarska županija objavljuje 27. prosinca 2017. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Regionalnom programu za mlade Istarske županije

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Regionalnom programu za mlade Istarske županije – sažetak.
  2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, JLS odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o Regionalnom programu za mlade Istarske županije – sažetak dostave svoje prijedloge i mišljenja.
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 27. prosinca 2017. do 27. siječnja 2018. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima, te dostavljen najkasnije  do 27. siječnja 2018. godine na e-mail: [email protected]
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr.
  6. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hrnajkasnije dana 30. siječnja 2018. godine.
  7. Tekst Regionalnog programa za mlade istarske županije – sažetak možete preuzeti ovdje (pdf dokument).
Privitak:

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Regionalnog programa za mlade istarske županije

Istarska županija je na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prijavila projekt Regionalni program za mlade Istarske županije čiji je cilj izraditi dokument koji u sebi sadrži tematska područja djelovanja, te prioritete i mjere za unaprjeđenje života mladih na području Istarske županije. Ciljevi projekta usklađeni su s potrebom da se javne politike, koje se odnose na mlade, usklade s potrebama mladih Istarske županije u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Istarska županija provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata i drugih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.