Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije obrazovanja Istarske županije

savjetovanje_hr_600x141_03
Temeljem čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.,85/15.), Istarska županija otvara i objavljuje dana 17. listopada 2016. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU STRATEGIJE OBRAZOVANJA ISTARSKE ŽUPANIJE

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije obrazovanja Istarske županije.
  2. Pozivaju se sve predškolske ustanove, škole, školske ustanove,  sveučilišta, visoke škole, veleučilišta, pučka otvorena učilišta, znanstveni instituti,  jedinice lokalne samouprave, građani, zaklade, institucije, ostale ustanove, udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Nacrt Strategije dostave svoje prijedloge i mišljenja
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 17. listopada do 16. studenog 2016. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima, te dostavljen najkasnije 16. studenog 2016. godine na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr
  6. Po završetku savjetovanja će svi pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hrnajkasnije dana 05. prosinca 2016. godine.
  7. Tekst Nacrta Strategije obrazovanja Istarske županije možete preuzeti ovdje (PDF dokument 1,3 MB).

Privitak:

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Strategije

Cilj donošenja Strategije obrazovanja Istarske županije je dobiti dokument, koji će pokazati obrazovnu sliku Istarske županije, i na koji ćemo se moći osloniti u trenutku izrade nove Mreže škola IŽ (za koju čekamo uputu nadležnog ministarstva). Strategija stavlja obrazovanje u Istarskoj županiji u kontekst obrazovnih politika Europske unije, a nadovezuje se na nedavno usvojenu Strategiju razvoja ljudskih potencijala te omogućuje planiranje kvalitetnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada u skladu s najboljim europskim praksama.

Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2016. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.