Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Sastanak gradonačelnika s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike na temu opasnog otpada Ecooperative

U petak, 7. travnja 2017. g. u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike održan je sastanak gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića i direktora trgovačkog društva Reginex d.o.o. Edija Radoša s predstavnicima Ministarstva – pomoćnikom ministra Dariom Matanovićem iz Uprave za inspekcijske poslove, načelnikom Samostalnog sektora za pravne poslove Igorom Vukovićem i Snježanom Šimunić iz Inspekcije zaštite okoliša, sa suradnicima, na temu neadekvatnog skladištenja opasnog otpada tvrtke Ecooperativa d.o.o. u stečaju, u krugu poslovne zone Pazinka.

Zbog iznimne ekološke osjetljivosti područja na kojem se nalazi skladište koje je koristila tvrtka Ecooperativa u poslovnoj zoni Pazinka, te zbog činjenice da se u navedenom skladištu nalaze velike količine neadekvatno uskladištenog opasnog otpada, gradonačelnik se kod Ministarstva i Inspekcije zauzeo za što hitnije rješavanje navedenog problema i izrazio zabrinutost zbog izostanka aktivnijeg pristupa rješavanju problema nadležnih institucija.

Podsjećamo, skladišni prostor, sada u vlasništvu tvrtke Reginex d.o.o., nalazio se do 31. prosinca 2016. u zakupu tvrtke Ecooperativa, a već duže vrijeme, i prije isteka ugovora o zakupu, uslijed neaktivnosti tvrtke Ecooperativa, bio je onemogućen pristup skladištu u kojem se otpad, bez adekvatnog nadzora i plana zbrinjavanja, nalazi.

Navedena tvrtka započela je s obavljanjem svoje djelatnosti na području Grada Pazina na temelju Dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, koja je istekla 29. kolovoza 2010. godine. Po isteku navedene dozvole društvo je poslovalo na temelju dozvole za gospodarenjem opasnim otpadom od 25. studenog 2011. godine, koja je istekla s 25. studenim 2016. godine.

Skladište u kojem je poslovala Ecooperativa nalazi se u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće te u neposrednoj blizini II. zone sanitarne zaštite (Ponor i površinski vodotok Pazinčice, koji usto predstavlja zaštićeno područje Natura 2000). Prostorno planskom dokumentacijom Istarske Županije i Grada Pazina u navedenoj zoni nije dana mogućnost građenja ili korištenja postojećih građevina za djelatnost gospodarenja otpadom, a pogotovo ne za skladištenje opasnog otpada.

Od početka djelovanja tvrtke u industrijskoj zoni Pazinka, Grad Pazin, poduprt mišljenjem Istarske županije, upozoravao je tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na osjetljivost područja na kojem se skladište opasnog otpada nalazi, neusklađenost predmetne djelatnosti s prostorno planskom dokumentacijom i Odlukom o zonama sanitarne zaštite voda za piće u Istarskoj županiji. Tijekom godina, Grad Pazin nastojao je ostvariti uvjete za preseljenje predmetnog skladišta na novu lokaciju, a povremeni incidenti koji su se vezivali uz poslovanje tvrtke  Ecooperativa predstavljali su daljnji poticaj za inzistiranje na usklađivanju poslovanja tvrtke s važećim propisima s područja prostornog planiranja i zaštite okoliša.

U ovom trenutku u skladištu otpada na lokaciji poslovne zone Pazinka uskladišteno je oko 400 tona neopasnog te oko 400 tona opasnog otpada trgovačkog društva Ecooperativa, a Trgovački sud u Splitu, godinu dana nakon podnošenja zahtjeva, 6. ožujka 2017. godine donio je rješenje kojim se otvara stečajni postupak nad Ecooperativom.

Prema informacijama s današnjeg sastanka, sporni otpad nalazi se u skladištu još od 2014. godine kada je Inspekcija naložila Ecooperativi zbrinjavanje otpada, no u međuvremenu nije poduzela radnje nužne za prisilno izvršenje rješenja, dok je u proteklih godinu dana, uslijed problema u poslovanju Ecooperative koji su kulminirali otvaranjem stečajnog postupka, provođenje tog rješenja značajno otežano.

Tijekom idućeg tjedna očekuju se daljnje informacije od Ministarstva o koracima koje se može očekivati, a za koje se nadamo da će ubrzati postupak zbrinjavanja spornog otpada.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike