Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA PAZINA

Dana 15.06.2020. godine izborno povjerenstvo VIII. izborne jedinice donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pazina.

U VIII. izbornoj jedinici na području Grada PAZINA određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. BERAM – ZGRADA STARE ŠKOLE, BERAM na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BERAM: BELCI, BERAM, ČIPRI, KIRCI, LADAVCI, PODBERAM, ŠUŠKALI, VELA TRABA: CVITANI, MALA TRABA, RUHCI, VELA TRABA

2. Biračko mjesto broj 2. GRDOSELO – ZGRADA STARE ŠKOLE, GRDOSELO na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BUTONIGA: ŠAJKOVIĆI, GRDOSELO: BANIČIĆI, BELIĆI, ČERIŠNJEVICA, GRDOSELO, KATUN GRDOSELSKI, KRAS GRDOSELSKI, MIŠONI, PUJASI, RACANIJA, ŠIŠOVIĆI

3. Biračko mjesto broj 3. HEKI – ZGRADA STARE ŠKOLE, HEKI na kojem će glasovati birači s prebivalištem u HEKI: BOLJKI, BREŠĆARI, DEFARI, DOBRILI, DVORIČANI, FRANČINI, GRUBIŠI, GUŠTINI, HEKI, LUŠETIĆI, MUNCI, RUŽIĆI, SLOKOVIĆI, TROŠTI, ŽBRLINI, JEŽENJ: BRČANI, ČUBANI, MALI JEŽENJ, VELI JEŽENJ

4. Biračko mjesto broj 4. KAŠĆERGA – ZGRADA MJESNOG ODBORA, KAŠĆERGA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KAŠĆERGA: BANKOVCI, BRAVARI, DRAGA, HRELJKI, JELENKOVIĆI, JUKANI, KAŠĆERGA, PETKOVIĆI, SMOLJANI, STANCIJA, UKOTIĆI

5. Biračko mjesto broj 5. KRŠIKLA – ZGRADA DRUŠTVENIH PROSTORIJA, KRŠIKLA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BUTONIGA: BAŠIĆI, BLEKANI, CESARI, GABRIJELIĆI, GLAVANOVIĆI, TONČIĆI, TURKI, KRŠIKLA: BRTONIĆI, FRKI, GAMBARI, GRŽANI, KIŠIĆI, KRŠIKLA, OPATIJA, PETROVIĆI

6. Biračko mjesto broj 6. LINDAR – ZGRADA STARE ŠKOLE, LINDAR na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LINDAR: BAKŠI, BAKŠOTI, BARIŠIĆI, BEŽIĆI, DURARI, IVOLI, JANKOVIĆI, JEROLIMI, LINDAR, LINDARSKI KRIŽ, MAČINIĆI, MATUNČIĆI, MILIČIĆI, ZABREG, ZABREŽANI: KATUN LINDARSKI

7. Biračko mjesto broj 7. PAZIN – BURAJ – PROSTORIJE ŠAHOVSKOG KLUBA U STAMBENO POSLOVNOJ ZGRADI, STARI TRG 6 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PAZIN: ANTUNA KALCA, BUNE KMETOVA, BURAJ, EVGENIJA KUMIČIĆA, FRANA NOVLJANA, FRANINE I JURINE,  RANJEVAČKE STUBE, GORTANOV BRIJEG, HRVATSKI TRG, ISTARSKIH GLAGOLJAŠA, JULESA VERNEA, MEČARSKI PUT, OSPIZIO MOSCONI, PR. VINCENTA OD KASTA., PRILAZ KAŠTELU, STARI TRG, ŠIME KURELIĆA, ŠTEFANIJE RAVNIĆ, ŠTRANJGA, TRG HODOČASNIKA, TRG ISTARSKOG
RAZVODA, UL. 43. ISTARSKE DIVI., USPON HISTRA, VALVASOROVA, VELOG JOŽE, VLADIMIRA NAZORA, VRTLIŠĆE

8. Biračko mjesto broj 8. PAZIN – CENTAR – AUTO – KLUB, DRUŽBA ĆIRILA I METODA 3, PAZIN na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
PAZIN: BOŽE MILANOVIĆA, DINKA TRINAJSTIĆA, DRUŽBE SV. ĆIR. I MET., LUIGI DELLAPICCOLA, MATKA BRAJŠE RAŠANA, NARODNOG DOMA, PRISTAVA, PROL. ERNESTA JELUŠIĆA, PROLAZ JOŽE ŠURANA, TRG KRISTIJANA LADAVCA, TRG MALE FUNTANE, TRG POD LIPOM, TRG SLOBODE, UL. 25.RUJNA, UL.15.SIJEČNJA, UL.MUNTRILJSKA, VLADIMIRA GORTANA

9. Biračko mjesto broj 9. PAZIN – DRŠĆEVKA – SPOMEN DOM, ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMN. 3A, PAZIN na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PAZIN: BRESTOVICA, DINKA VITEZIĆA, DRŠĆEVKA, GRADSKIH IGRALIŠTA, JOAKIMA  RAKOVCA, JURJA DOBRILE, PROL. FRANA MATEJČIĆA, PROLAZ OTOKARA KERŠOV., SAŠE ŠANTELA, SOLINE, ŠALTARIJA, ŠETALIŠTE PAZINSKE GI., VJEKOSLAVA SPINČIĆA

10. Biračko mjesto broj 10. PAZIN-DUBRAVICA -DRUŠTVENI CENTAR “VELI JOŽE”, 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5, PAZIN na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PAZIN: 154.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, BARAKE, CAMILLO DE FRANCESCHI, DR.VJEKOSLAVA ZIDARIĆA, DRAŽELJ, DUBRAVICA, HRVATSKOG NAR. PREPOR., JAKOVA VOLČIĆA, KAPETANA LAZARIĆA, KOLODVORSKI PRILAZ, LAKOTA, LINDARSKA CESTA, MATIĆI, MATKA LAGINJE, MIROSLAVA BULEŠIĆA, POLJOPRIVREDNE ŠKOLE, PROF.TUGOMILA UJČIĆA, RIJAVAC, ROŠETI, STANCIJA
RIHTER, STAREH KOSTANJI, VELA VALA, VELANOV BRIJEG, VIKTORA CARA EMINA, VRANICA, ŽUDEKA

11. Biračko mjesto broj 11. STARI PAZIN NOVO NASELJE STARI PAZIN, JOSIPA VOLTIĆA BB, PAZIN na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BERTOŠI: BERTOŠI, CEKOVICA, FATORI, HRESTENICA, KLEMENIĆI, KUHARI, MILJAVCI, SIRONIĆI, ŠERMANI, VRANIĆI, LOVRIN: STANCIJA MRAK, PAZIN: FOŠKIĆI, ISTARSKIH NARODNJAKA, JOSIPA VOLTIĆA, KASTAVSKA, MATE BALOTE, MEČARI, NIKOLE ŽICA, RUSIJANI, STARI PAZIN, STAROPAZINSKI PUT, STIPANA KONZULA ISTRI., ZAGREBAČKA

12. Biračko mjesto broj 12. STARI PAZIN – ROGOVIĆI – AUTOKUĆA ETRADEX, STANCIJA PATAJ 45B na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BERTOŠI: MARŠETI, STANCIJA PATAJ, LOVRIN: BORTULI, CIBURI, FAKINI, INDUSTRIJSKA ULICA, JELENČIĆI, JUREŠI, LOVRIN, MAČIĆI, OBRTNIČKA ULICA, PILATI, POD KRAS, ROGOVIĆI, SARČIJA, SRBLJANI, STANCIJA GODINA, ŠEPČIĆI

13. Biračko mjesto broj 13. TRVIŽ – DRUŠTVENI DOM, KATUN TRVIŠKI na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BRAJKOVIĆI: BRAJKOVIĆI, BUIĆI, FRANKOVIĆI, ŠKRAPI, ZOVIĆI, KAŠĆERGA: ŠIPRAKI, TRVIŽ: KATUN TRVIŠKI, TRVIŽ

14. Biračko mjesto broj 14. ZABREŽANI – ZGRADA STARE ŠKOLE, ZABREŽANI na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ZABREŽANI: CEROVCI, DRNDIĆI, GAJMOVIĆI, KAŠĆERGANI, MARETIĆI, PARIŽI, PULIĆI, SERGOVIĆI, ŠAJINI, ZABREŽANI, ZGRABLIĆI

15. Biračko mjesto broj 15. ZAMASK – DRUŠTVENI DOM, ZAMASK na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KAŠĆERGA: LUKAČI, ZAMASK: BRIGI, FLEGI, FRANČEZ, KRIŽIŠĆE, KRŠIN, MOVRINE, PETEHI, ŠIMINČIĆI, ZAMASK, ZAMASKI DOL: ČUF, KORONA, LUŽER, PAVLETIĆI,
PEKASI, PETOHLEBI, RUMINI, TONCINIĆI, TRLONI, ZAMASKI DOL

16. Biračko mjesto broj 16. ZAREČJE – DRUŠTVENI DOM, ZAREČJE na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ZAREČJE: BANI, BEŽIĆI, BRHAJI, DUŠANI, GABRIJELIĆEV BRIJEG, KAŽEL, KOVAČIĆI, RIMANIĆI, SIMIČIĆI, SLAVČIĆI, ŠESTANI, ZAREČJE

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pazina izvješćuje građane Grada Pazina da je:

– Rješenjem o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pazina za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati 05. srpnja 2020. godine određeno novo biračko mjesto naziva Stari Pazin – Rogovići, sa adresom Stancija Pataj 45 b (Autokuća Etradex) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u dijelovima naselja Bertoši: Maršeti i Stancija Pataj, naselja Lovrin: Bortuli, Ciburi, Fakini, Industrijska ulica, Jelenčići, Jureši, Lovrin, Mačići, Obrtnička ulica, Pilati, Pod Kras, Rogovići, Sarčija, Srbljani, Stancija Godina i Šepčići.

– Istovremeno je došlo i do promjene područja koje obuhvaćaju biračka mjesta na području grada Pazina, i to: Pazin – Buraj sa sjedištem na adresi Stari trg 6 (šahovski klub), Pazin – Centar s adresom Družbe Sv. Ćirila i Metoda 3 (Auto – klub), Pazin – Dršćevka, s adresom Šetalište Pazinske gimnazije 3a (Spomen – dom) i Pazin – Dubravica, s adresom 154. brigade Hrvatske vojske (Društveni centar „Veli Jože“), te se građani upućuju da se o mjestu glasovanja informiraju uvidom u navedeno Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pazina objavljeno na web stranici i oglasnoj ploči Grada Pazina.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike