Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Rezultati županijskih natjecanja pazinskih osnovaca

Pod Više možete pogledati ukupne rezultate sa županijskih natjecanja učenika Osnovne škole Vladimira Nazora iz Pazina.


Ž U P A N I J S K A          N A T J E C A N J A

LIDRANO – 9.02.2010. u Pazinu
OŠ Vladimira Nazora Pazin je bila domaćin županijskog susreta, a samo natjecanje je održano u Spomen-domu.  Škola je bila zastupljena s literarnim radovima, školskim listom i te scenskim pojedinačnim i skupnim nastupima.
Literarni radovi su bili sljedeći:
"Zima" – učenice Ane Valčić, 7.r. PŠ Lupoglav, mentorica Gracijela Murić,
"Daš" – učenika Alana Šurana, 7.r. PŠ Tinjan, mentorica Snježana Banovac,
"Kašalj motorne pile" – učenika Alena Guština, 5.d MŠ Pazin, mentorica Marija Znidarić,
"Moj zavičaj" – učenice Antonije Širol, 6.r.PŠ Trviž, mentor Veljko Grković,
"Škola i zimski praznici" – učenice Ani Paulišić, 3.b MŠ Pazin, mentorica Ankica Brnčić.
Školske listove je predstavljao učenički list Matične škole "Bubamarine stranice" urednice Viktorije Jurić, 8.d razreda i mentorica Alenke Franjul i Ivane Šuran.
Scenski nastupi
U kategoriji pojedinačnih nastupa sudjelovali su :
– Dea Ivašić, 6.r. PŠ Motovun, s monologom "Dosadno? Nemoguće!" Nade Iveljić, mentorica Mirta Milanović,
– Donika Zec, 4.b MŠ Pazin, s monologom "Što ima novoga" Sanje Pilić, mentorica Livija Žufić.
U kategoriji skupnih nastupa sudjelovala je scenska grupa 5.-8.r. MŠ Pazin s recitalom "Sretan van kišobran" Sonje Saferović Bosak, mentorica Marija Znidarić

Županijska povjerenstva su za sudjelovanje na državnoj smotri predložila:
-literarne radove Ane Valčić iz PŠ Lupoglav i Alena Guština iz MŠ Pazin,
-školski list "Bubamarine stranice" iz MŠ Pazin,
-Deu Ivašić iz PŠ Motovun s monologom.

Na državnu smotru su pozvani:
-Alen Guštin, 5.d MŠ Pazin, s literarnim radom "Kašalj motorne pile", mentorica Marija Znidarić,
-Dea Ivašić, 6.r. PŠ Motovun, s monologom "Dosadno? Nemoguće!", mentorica Mirta Milanović.

Eko-kviz "Lijepa naša" – 12.02.2010. u Puli
Iz naše škole je sudjelovala jedna ekipa koja je osvojila drugo mjesto, a vodila ju je učiteljica Nadia Bazjak.

Talijanski jezik – 15.02.2010. u Rovinju
Na natjecanju su iz osnovne škole sudjelovali samo učenici osmog razreda. Na osnovu rezultata na školskom natjecanju, iz naše škole je pozvana učenica Marina Ružić, 8.r PŠ Tinjan s mentoricom Leanom Licul.
Marina je osvojila prvo mjesto u svojoj kategoriji i pozvana je na državno natjecanje.

Hrvatski jezik – 25.02.2010. u Puli
Iz osnovne škole natjecanje je za učenike sedmog i osmog razreda. Iz naše škole pozvani su i sudjelovali:
-iz sedmog razreda: Petar Bratulić, PŠ Sv. Petar u Šumi, mentorica Sanja Baćac Ivančić (3. mjesto),
Karla Salamun, 7.b MŠ Pazin, mentorica Marija Znidarić,
Iva Šajina, 7.a MŠ Pazin, mentorica Marija Znidarić,
Matea Delšeno, PŠ Karojba, mentorica Livija Benčić.
-iz osmog razreda: Danijela Žufić, 8.a, mentorica Iva Major.

Engleski jezik – 2.03.2010. u Labinu
Na natjecanju su iz osnovne škole sudjelovali samo učenici osmog razreda. Iz naše škole su sudjelovala dva učenika iz PŠ Trviž: Viktor Baran i Mateo Krznarić, a mentorica im je Jasna Matas.

Kemija – 3.03.2010. u Labinu
Natjecanje iz kemije organizira se za učenike sedmog i osmog razreda. Pozvan je i sudjelovao po jedan učenik iz svakog razreda i to :
-sedmi razred: učenica Katja Močibob, PŠ Karojba s mentoricom Jagodom Oplanić (3. mjesto),
-osmi razred: učenik Marin Vernier, PŠ Tinjan s mentorom Milojem Trajkovićem.

Geografija – 8.03.2010. u Poreču
Natjecanje se organizira za učenike od petog do osmog razreda. Iz naše je škole pozvano i sudjelovalo ukupno 10 učenika i to:
-peti razred: Jelena Bratulić, PŠ Sv. Petar u Šumi, mentor Veljko Ferenčak (1. mjesto),
Neven Boneta, 5.e MŠ Pazin, mentor Guerino Puhar,
-šesti razred: Nikša Berković, 6.a MŠ Pazin, mentor Krešo Šenjug,
Sara Mogorović, 6.d MŠ Pazin, mentor Zvonko Perković,
-sedmi razred: Karla Salamun, 7.b MŠ Pazin, mentor Zvonko Perković (1. mjesto),
Petar Bratulić, PŠ Sv. Petar u Šumi, mentor Veljko Ferenčak (3. mjesto),
Josip Golob, 7.b MŠ Pazin, mentor Zvonko Perković,
Renata Krulčić, 7.b MŠ Pazin, mentor Zvonko Perković,
Simone Ruhije Bertoša, 7.a MŠ Pazin, mentor Zvonko Perković,
-osmi razred: Luka Pamić, PŠ Sv. Petar u Šumi, mentor Veljko Ferenčak.
Na državno natjecanje su pozvani: Jelena Bratulić, 5.r. PŠ Sv. Petar u Šumi, Karla Salamun, 7.b MŠ Pazin i Petar Bratulić, 7.r. PŠ Sv. Petar u Šumi.

Biologija – 9.03.2010. u Pazinu
Na natjecanju su sudjelovali učenici sedmog i osmog razreda, a iz naše škole su pozvani:
-sedmi razred: Renata Krulčić, 7.b MŠ Pazin, mentorica Maja Curić (1. mjesto),
Tea Tomišić, 7.c MŠ Pazin, mentorica Maja Curić (2. mjesto),
Iva Šajina, 7.a MŠ Pazin, mentorica Maja Curić (3. mjesto),
Petar Bratulić, PŠ Sv. Petar u Šumi, mentor Eduard Videka,
Tibor Kovačić, 7.d MŠ Pazin, mentorica Maja Curić,
Jakov Božiković, 7.a MŠ Pazin, mentorica Maja Curić.
-osmi razred: Viktorija Jurić, 8.d MŠ Pazin, mentorica Maja Curić.
Osim natjecanja u znanju, naša je škola prijavila i dva samostalna istraživačka rada u kojima bi sudjelovala po dva učenika s mentoricom Majom Curić. Državno povjerenstvo je za odobrilo temu "Med – hrana i lijek" koju su obradile učenice 8.d razreda Viktorija Jurić i Karla Ritoša. Učenice su svoj istraživački rad prezentirale na županijskoj smotri, a hoće li biti pozvane na državnu smotru odlučit će državno povjerenstvo.

Fizika – 10.03.2010. u Puli
Iz osnovne škole na natjecanju sudjeluju samo učenici osmog razreda. Iz naše škole je pozvan samo učenik Marin Vernier, 8.r. PŠ Tinjan kojemu je bila mentorica Nada Ćakić Dinić do školskog natjecanja, a nakon toga (zbog bolovanja) Milica Fabris Šilić. Marin je na natjecanju osvojio drugo mjesto.

Matematika – 15.03.2010. u Buzetu
Natjecanje se organizira za učenike od četvrtog do osmog razreda. Iz naše škole je pozvano i sudjelovalo 7 učenika i to:
-četvrti razred: Sara Turčinović, PŠ Sv. Petar u Šumi, mentorica Roberta Maras Paćalat,
-peti razred: Ana Gubić, 5.e MŠ Pazin, mentorica Marija Dobrila,
-šesti razred: Dea Ivašić, PŠ Motovun, mentor Josip Bernat,
Ana Marija Šegon, PŠ Motovun, mentor Josip Bernat,
Mikel Milohanić, PŠ Tinjan, mentorica Doris Zajc Mofardin,
-sedmi razred: Petar Bratulić, PŠ Sv. Petar u Šumi, mentorica Kristina Franović,
-osmi razred: Marin Vernier, PŠ Tinjan, mentorica Doris Zajc Mofardin (3. mjesto).
Za učenike 4.-6.razreda nema državnog natjecanja pa se organizira regionalno natjecanje na koje su pozvane učenice 6. razreda iz PŠ Motovuna Dea Ivašić i Ana Marija Šegon.
Na državno natjecanje je pozvan učenik 8.razreda iz PŠ Tinjan Marin Vernier.

Informatika – 25.03.2010. u Umagu
Sudjelovala su dva učenika i to:
-Filip Koraca, 6.r. PŠ Karojba, u kategoriji Programski jezik LOGO (mentorica Irena Mijandrušić),
-Martin Jurman, 6.r.PŠ Sv.Petar u Šumi, u kategoriji Programski jezik QBASIC/PASCAL/C/C++ (mentor Dario Škrinjar).

Tehnička kultura – 26.03.2010. u Vodnjanu
Od petog do osmog razreda sudjelovalo je ukupno 8 učenika sa svojim mentorima Marijom Galant i Darkom Sumanom.
Po kategorijama:- promet: Jelena Bratulić, 5.r. PŠ Sv. Petar u Šumi, m. Marija Galant (1. mjesto),
– graditeljstvo: Nikša Berković, 6.a MŠ Pazin, m. Marija Galant (1. mjesto),
– strojarstvo: Dominik Anđelini, 7.d MŠ Pazin, m. Marija Galant,
– elektrotehnika: David Vrh, 8.r. PŠ Sv. Petar u Šumi, m. Marija Galant (2. mjesto),
– robotika: Ivan Filiplić, 8.a MŠ Pazin, m. Darko Suman (2. mjesto),
Bruno Sloković, 6.d MŠ Pazin, m. Darko Suman (3. mjesto),
-robotika-konstruktorstvo: Matej Ivić, 8.b MŠ Pazin, m. Darko Suman (1. mjesto),
Neven Boneta, 5.e MŠ Pazin, m. Darko Suman (2. mjesto).

Astronomija – 30.03.2010. u Višnjanu
Na natjecanje su pozvane i sudjelovale su tri učenice 7.d razreda MŠ Pazin. To su: Ana Ritoša, Klaudija Jurić i Natania Levak. Svima je mentorica Sonja Prelovšek-Peroš.

SPORTSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja i međužupanijska natjecanja

Stolni tenis – 5.02.2010. u Puli
Na županijskom natjecanju su sudjelovali učenici: Filip Baša,8.a, Luka Milohanić,8.a i Tihomir Milašić,8.a. Osvojili su 5. mjesto. Vodio ih je učitelj TZK Dalibor Radović.

Košarka (dječaci)
11.02.2010. u Poreču – županijsko natjecanje
Voditelj muške košarkaške ekipe je Petar Ćus (iz KK Puris Pazin"), a u pratnji je bio ravnatelj Stanko Družeta. Ekipa je nastupila u sljedećem sastavu: Toni Hrvatin,8.e, Fabio Gržinić,8.d, Matija Opašić,8.d, Amedeo Ćus,8.e, Emilio Ćus,8.e, Nereo Gržinić,8.d, Robert Vošćon,8.r.PŠ Sv.P.u Š., David Perić,7.b, Tibor Kovačić,7.d, Boris Nefat,8.c, Ivan Mijandrušić,7.b.
Učenici su osvojili prvo mjesto i stekli pravo igranja na međužupanijskom natjecanju, odnosno u poluzavršnici državnog prvenstva.
26.03.2010. u Otočcu – međužupanijsko natjecanje
Učenici su sudjelovali u istom sastavu kao i na županijskom natjecanju. Osvojili su treće mjesto. Momčad je vodio Petar Ćus, a upratnji je bio nastavnik TZK Dalibor Radović.

Košarka (djevojčice)
12.02.2010. u Poreču– županijsko natjecanje
Voditelj ženske košarkaške ekipe je njihov trener iz Kluba Jasenko Vujasinović, a u pratnji je bila učiteljica TZK Jadranka Červar.
Ekipa je sudjelovala u sljedećem sastavu: Lea Miletić,8.e, Martina Buretić,8.e, Irijana Flegar,8.d, Roberta Špoljarić, 7.d, Ema Guštin, 6.d, Atena Ferenčić,6.b, Francesca Ladavac,5.e, Maja Opašić,7.d, Karla Dušković,6.b, Hani Benazić,7.a – sve iz MŠ te Katarina Belac,8.r i Marija Belac,6.r. iz PŠ Sv.Petar u Šumi.
Učenice su osvojile prvo mjesto i stekle pravo igranja na međužupanijskom natjecanju, tj. na poluzavršnici državnog prvenstva.
25.03.2010. u Gospiću – međužupanijsko natjecanje
Ženska ekipa je sudjelovala u istom sastavu kao i na županijskom natjecanju, a i vodstvo je bilo isto: trener Jasenko Vujasinović i pratnja Jadranka Červar.
Košarkašice su osvojile prvo mjesto i tako su se plasirale na državno prvenstvo.

Odbojka (djevojčice) – 19.02.2010. u Rovinju
Naše su učenice sudjelovale i na županijskom natjecanju u odbojci. Vodili su ih učiteljica TZK Jadranka Červar i trener iz Kluba Vedran Rogović. Ekipu su sačinjavale: Melissa Rabar,8.b, Karla Ritoša,8.d, Paullina Rogović,6.a, Zita Jurić,6.a, Mia Brajković,7.c, Iva Stranić,7.b, Tamara Blažević,7.a, Lucija Sironić,7.a, Petra Krnjus,7.c, Dana Mikulić,6.d, Sara Tupeci,7.d i Ana Ritoša,7.d.

Rukomet (dječaci) – 11.03.2010. u Umagu
Mušku rukometnu ekipu na županijskom natjecanju je vodio učitelj TZK Vladimir Relić.
Nastupili su u sljedećem sastavu: iz MŠ Teo Krajcar,8.d, Fabio Gržinić,8.d, Nereo Gržinić,8.d i Toni Hrvatin,8.e, iz PŠ Karojba Samuel Močibob,7.r., Elvir Hodžić, 7.r. i Luka Macinić,8.r., iz PŠ Motovun Grgur Lanča,7.r., Josip Štefanić,7.r., Stefano Bertša,8.r. i Laren Sviličić,8.r. te iz PŠ Trviž Ivan Mrak,8.r.

Rukomet (djevojčice) – 12.03.2010. u Umagu
Na županijskom natjecanju sudjelovala je i ženska rukometna ekipa škole.

Mali nogomet – 18.03.2010. u Umagu
Na županijskom natjecanju sudjelovala je momčad naše škole u sastavu: Vedran Koraca,8.b, Dorijan Damijanić,8.b, Luka Milohanić,,8.a, Filip Baša,8.a, Teo Krajcar,8.d, Luka Delbijanko,8.c, Alex Buršić,7.c, Kristian Matić,8.e, Paolo Deltin,8.c, Toni Ružić, 7.c, Dean Živković,8.d i Ivan Banko,8.c.
Na natjecanju su osvojili drugo mjesto. Vodio ih je učitelj TZK Dalibor Radović.

Kros (m i ž) – 24.03.2010. u Sv. Petru u Šumi
Naša škola, odnosno PŠ Sv. Petar u Šumi bila je domaćin županijskog krosa za djevojčice i za dječake. Predsjednik Povjerenstva za provedbu natjecanja bio je ravnatelj Stanko Družeta, zamjenik voditeljica PŠ Kristina Franović, a koordinator učitelj TZK Dalibor Radović i član učiteljica TZK Jadranka Červar.
Nastupilo je ukupno 8 ženskih i 9 muških ekipa. Našu školu su predstavljale ekipe Matične škole koje su pobijedile na školskom krosu, a vodili su ih Jadranka Červar (žensku) i Dalibor Radović (mušku).
Ženska ekipa je nastupila u sastavu: Muška ekipa je nastupila u sastavu:
Zita Jurić, 6.a Luka Milohanić, 8.a
Anamaria Flegar, 8.b Petar Bratulić, 7.r.PŠ Sv.P. u Š.
Iva Srtanić, 7.b Vedran Koraca, 8.b
Sara Mogorović, 6.d Toni Hrvatin, 8.e
I ženska i muška ekipa su osvojile prvo mjesto i time stekle pravo sudjelovanja na međužupanijskom krosu, odnosno u poluzavršnici državnog prvenstva.

Atletika (m i ž) – 31.03.2010. u Puli
I u atletici naše su obje ekipe, i muška i ženska osvojile prva mjesta ekipno. također će sudjelovati na međužupanijskom natjecanju, odnosno u poluzavršnici državnog prvenstva.
Vodili su ih Jadranka Červar (žensku) i Dalibor Radović (mušku).
Ženska ekipa: Muška ekipa:
Tea Tomišić,7.c 100 m i štafeta 4×100 m Kristian Matić,8.e 100 m i štafeta 4×100 m
Mia Brajković,7.c 100 m i štafeta 4×100 m Stefano Lussi,8.e 100 m i štafeta 4×100 m
Anamaria Flegar,8.b 300 m i štafeta 4×100 m Vedran Koraca,8.b 300 m i štafeta 4×100 m
Lucija Sironić,7.a 300 m Lino Uljanić,8.a 300 m
Zita Jurić,6.a 600 m Petar Bratulić,7.r.Sv.P.uŠ. 1000 m
Iva Stranić,7.b 600 m Luka Milohanić,8.a 1000 m
Lea Miletić,8.e vis Toni Hrvatin,8.e vis
Martina Buretić,8.e vis Matija Opašić,8.d vis
Nikolina Slavčić,8.b dalj Entoni Udovičić,8.b dalj
Natania Levak,7.d dalj Ivan Filiplić,8.a dalj
Tina Zaharija,7.a kugla 3 kg Boris Nefat,8.c kugla 4 kg
Melani Hrastić,8.e kugla 3 kg Filip Baša,8.a kugla 4 kg

OSTALA NATJECANJA

30.01.2010. – ROBOKUP
Tročlana ekipa naših robotičara u sastavu Bruno Sloković, 6.d, Ivan Filiplić, 8.a i Matej Ivić, 8.b, predvođena mentorom Darkom Sumanom, sudjelovala je na 3. Robokupu Hrvatske – međuškolskom natjecanju učenika osnovnoškolskog uzrasta u robotici. U kategoriji Robo-alka osvojili su prvo mjesto.
Organizator ovog natjecanja je OŠ Dobriše Cesarića iz Zagreba, a pokrovitelji su Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatsko društvo za robotiku i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Zagreb.

23.03.2010. – Natjecanje ekipa mladeži Crvenog križa
Natjecanje ekipa mladeži Crvenog križa u pružanju prve pomoći održano je u Spomen-domu, a organizator je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin. U kategoriji osnovne škole sudjelovale su dvije ekipe iz MŠ Pazin i jedna iz PŠ Karojba. Pobijedila je ekipa 6.d razreda iz MŠ Pazin u sastavu: Anđela Vuković, Nina Bon, Roberta Lanča, Sandro Šverko, Ivan Maligec i Emili Stojimanov.

Travanj 2010. – SIGURNO U PROMETU