Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2012. godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, te zaprimljenim prijavama studenata na Natječaj za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu, odobrava za 2012. godinu ukupno 2.166 novih stipendija. Napominjemo da je određeni broj stipendija unutar ukupne kvote od 2.200 državnih stipendija ostavljen za rješavanje eventualno opravdanih prigovora.

S obzirom na mogućnost podnošenja prijava u različitim kategorijama, ukupan broj studenata koji je podnio prijavu za dodjelu državne stipendije je 5048.
Napominjemo da je došlo do manjih odstupanja prilikom raspodjele stipendija za E kategoriju zbog činjenice da je veći broj studenata ostvario isti broj bodova. 
 
Raspodjela državnih stipendija rezultat je zajedničkoga rada sveučilišta, veleučilišta i visokih škola i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Prema kriterijima i odlukama sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, odobrene su stipendije za kategorije: A – državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, D1 – državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, E – državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijeg imovinskog stanja, P – državne stipendije studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom. U kategoriji A osnovni kriterij za dodjelu stipendija bio je uspjeh na razredbenom postupku za studente prve godine studija, a za studente viših godina studija prosjek ocjena svih položenih ispita. Prosjek ocjena na jednom visokom učilištu nije usporediv s prosjekom ocjena na drugom visokom učilištu (prosjek ocjena u okviru 10% najuspješnijih kandidata razlikuje se između visokih učilišta), te se stoga pojavila mogućnost da student s manjim prosjekom ocjena na pojedinom visokom učilištu dobije stipendiju, dok student s većim prosjekom ocjena na nekom drugom visokom učilištu ne ostvari pravo na stipendiju. Isto se odnosi i na uspjeh na ispitu državne mature/razredbenom postupku za studente prve godine studija.
Za ovu kategoriju visoka učilišta su dostavila rang-liste na temelju kojih se izvršio izbor kandidata. Napominjemo da je minimum bodova za ostvarivanje stipendije u E kategorijirazličit na svakom sveučilištu te veleučilištu i visokim školama i nije međusobno usporediv.
Napominjemo da se za D1 kategoriju članci navedenog Zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja, invalida iz Domovinskog rata, koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te pravo na stipendiju mogu ostvariti prijavom na natječaj za dodjeljivanje stipendija Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Rezultati dodjele državnih stipendija za 2012. godinu (popis dobitnika) za svako visoko učilište mogu se pogledati ovdje
Eventualno opravdane prigovore na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu, mogu se slati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
S naznakom: Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2012. godinu. Rok za slanje prigovora je osam dana od dana objave na internetskoj stranici ministarstva.