Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Radovi na dogradnji mjesnog groblja u Lindaru u punom zamahu

Na dogradnji mjesnog groblja u Lindaru izvedeni su pripremni radovi vezani uz organizaciju gradilišta. Od uvođenja izvođača u posao 21.12.2020., čime su radovi i službeno započeti, izvršilo se geodetsko iskolčenje građevine, čišćenje terena te je započeto sa zemljanim radovima (površinski iskop zemlje, široki iskop te iskop za temeljne stope ogradnih zidova).

Ovim 780.862,50 kuna vrijednim projektom predviđeno je proširenje postojećeg mjesnog groblja Lindar za oko 500 m2 te je dogradnjom planirano povećati kapacitet groblja za ukupno 60 grobnih mjesta i 7 grobnica.

Novi dio groblja nastavljat će se na postojeće groblje s njegove sjeverozapadne strane, a centralna staza novog dijela groblja produžavat će se na postojeću.

Podsjećamo kako je nakon provedenog postupka javne nabave, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, između šest pristiglih ponuda, najpovoljnijom ocijenjena je ona ponuditelja MOLES d.o.o. iz Labina sukladno kojoj je 09.prosinca 2020. godine u Velikoj vijećnici Grada Pazina potpisan i Ugovor o izvođenju radova za dogradnju mjesnog groblja u Lindaru.

Ovaj projekt sufinancira se s 148.250,00 kuna iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategija“.

Iz Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo napominju kako se gradilišne koordinacije se održavaju svakih 15 dana, nerijetko i češće, a ono što slijedi u narednom razdoblju jest betoniranje stopa i izgradnja ogradnih potpornih zidova.

Unutar mjesec dana očekuje se i raspisivanje javnog natječaja za prodaju grobnih mjesta i grobnica od strane upravitelja groblja, trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin, o čemu će se posebno izvijestiti zainteresirana javnost.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.