Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Radni sastanak u vezi s primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Jučer (24.11.2011.) je u prostorijama Velike vijećnice zgrade gradske uprave u Pazinu u organizaciji Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo organiziran radni informativni sastanak između djelatnika Grada, Općinskog suda – Zemljišno-knjižnog odjela, te privatnog sektora – arhitekata i geodeta koji su direktni uključeni u primjeni ovih Zakona.

Cilj sastanka je bila međusektorska suradnja i povezivanje stručnjaka iz različitih područja iz privatnog i javnog sektora vezano na primjenu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno uspostavljati suradnju među različitim strukama i tijela graditeljstva Grada Pazina koji izdaje akte iz tog područja. O pitanjima o kojima se usprkos savjetovanjima i uputama koje su dane od strane nadležnih institucija i dalje ostala nejasna formuliran je zajednički stav da će se o navedenim pitanjima obratiti nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Upravni odjel će građane Grada Pazina naknadno dodatno informirati o detaljima vezanim uz provedbu Zakona.
Brojna su specifična praktična pitanja odgovorena na samom sastanku, a to će rezultirati jednostavnijom, bržom i učinkovitijom provedbom Zakona na lokalnom nivou, a sve u interesu lakšeg i bržeg rješavanja zahtjeva građana.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike