Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Privremene Rang liste kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Grada Pazina

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2021/2022. godine, KLASA: 602-01/21-01/09, URBROJ: 2163/01-01-01-20-5 od 08. studenoga 2021. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici od 10. prosinca 2021. godine utvrđuje:

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKE STIPENDIJE U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

Prijedlog rang liste-učenici

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

Prijedlog rang liste-studenti