Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Prezentiran Inspirit Fantasy Park – tematski zabavni park u Pazinu

Inspirit Fantasy park – tematski zabavni park u Pazinu, novi je turistički projekt kojeg je Istarska županija kandidirala za financiranje iz sredstava strukturnih fondova EU. Projekt su predstavili Branko Curić, pročelnik Upravnog odjela za turizam Istarske županije, Oriano Otočan, pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije, Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, Siniša Miljević, direktor IRTE d.o.o. – Istarske razvojne turističke agencije, Manuela Hrvatin, viša savjetnica za međunarodnu suradnju Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije i voditeljica projekta Istra Inspirit te Marko Baus, Parabureau d.o.o..

Pazin, 16.4.2013. – Danas je u Pazinu predstavljen novi turistički projekt Istarske županije, Grada Pazina i IRTE – Istarske razvojne turističke agencije po nazivom „Inspirit Fantasy Park“. Radi se o tematskom, zabavom parku koji se bazira na svijetu istarske, slavenske i europske mitologije.   Strategija razvoja turizma do 2020. godine predviđa stvaranje nove atrakcijske osnove u funkciji generiranja dodatnih motiva dolaska, ravnomjernije prostorne distribucije potražnje te povećanja turističke potrošnje. Zabavni park „Inspirit Fantasy Park“ zadovoljava navedene kriterije te je koncipiran kao originalan turistički proizvod i ima posebnosti u odnosu na postojeće tematske parkove. Inovativnim metodama dizajna i marketinga koncipiran je kao proizvod visoke atraktivnosti za ciljanu publiku dok s druge strane uzima u obzir lokalne specifičnosti i ekonomske okvire isplativosti ulaganja. Glavni je cilj projekta povećanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti, što će rezultirati ulaskom Istre u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti.   Ovim projektom želi se otvoriti novi sadržaj, komplementaran s istarskim turizmom, kojim će se povećati zaposlenost, te generalno gospodarske aktivnosti.   Pazin je odabran kao lokacija zbog izvrsne povezanosti sa svim dijelovima Istre ali i šire, te prema njemu gravitira preko 3 milijuna stanovnika u radijusu od 200 km. Prednost je i nepostojanje sličnih sadržaja u krugu od 400 km te sezonski posjet od oko 3 milijuna gostiju u Istri. U parku je predviđena izgradnja pet tematskih pod-cjelina koje su uparene s osam tehničkih atrakcija uključujući sektor hrane i pića. U sklopu parka je i pet pozornica te dvije igraonice za najmlađe. Atrakcije su isplanirane na način da pokriju interes što šireg spektra gostiju, od najmanje djece (3 godine) preko tinejdžera do roditelja. Sa time da se glavninom sadržaja park obraća obitelji s djecom od 3-12 godina. Kombinacija atrakcija uključivat će 40% adrenalinskih atrakcija te 60% avanture od čega je 30% namijenjeno djeci. Posebnost Inspirit Fantasy parka je stavljanje visokog naglaska na uključivanje publike u događaje kroz interakciju s animatorima i to kao sudjelovanje u dnevnom zadatku (role playing game), sudjelovanje u edukativnim i zabavnim radionicama, kostimiranim igrama, kostimiranim predstavama, upoznavanje s domaćim životinjama u "domaćem zoološkom vrtu". Inspirit Fantasy park pružat će jedinstveni doživljaj avanture za cijelu obitelj u bajkovitom okruženju.   Pretpostavljeni broj zaposlenih u sezoni će se kretati oko 140 osoba od čega će 70 biti stalno zaposleni a ostatak sezonski radnici. Prema radnom mjestu projekt predviđa 30% zaposlenih u pripremi i posluživanju hrane, 30% u održavanju opreme i okoliša te 40% zaposlenih u sferi animacije i zabave. Glavninu zaposlenih će činiti žene. Očekuje se godišnje oko 135.000 posjetitelja Parka koji bi imali prosječnu potrošnju od 165,00 kuna. Inspirit Fantasy park predstavlja, između ostalog i platformu za prodaju niza lokalnih poljoprivrednih proizvoda te za prezentaciju i prodaju produkata starih zanata što će dovesti do podrške ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji te revitalizaciji starih obrta. Također, izazvati će povećanje ekonomskih aktivnosti u regiji kroz svakodnevnu potrošnju, kroz povećanje broja dolazaka gostiju te kroz prodaju smještaja i robe.   Projekt Inspirit Fantasy Parka, u vrijednosti od 12,5 milijuna Eura, Istarska županija je kandidirala prema Ministarstvu turizma i Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za financiranje iz sredstava potprograma „Priprema regionalnih razvojnih projekata“. Nositelj projekta je Istarska županija, a partneri u projektu su Grad Pazin te IRTA d.o.o. – Istarska razvojna turistička agencija.   ———————————–   UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (procjena): 100 mil kn   NAČIN FINANCIRANJA/SUFINANCIRANJA: privatni investitori/EU fondovi   PARTNERI NA PROJEKTU: Grad Pazin, Istarska županija, IRTA d.o.o., Parabureau d.o.o.   NA IZRADI PARKA SUDJELOVALI SU:   Marko Baus, Milena Benini, Tomislav Tomić i Manuela Hrvatin   Kolegij: Destinacijski menadžment, 2. god., diplomski studij, Kultura i turizam Mentor: dr.sc. Morena Paulišić Studenti: Marija Feher, Martina Bilek, Marina Puh, Vanja Valić, Ina Kihli, Paolo Batel, Manuela Brodar Volonter/pripravnik: Sanja Arnaut        

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.