Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Predstavljena programska aplikacija Pazin – Otvoreni grad (1. faza)

Pazin – Otvoreni grad, nova je platforma, odnosno programska aplikacija za transparentu komunikaciju s građanima koju su 28. rujna 2021. godine javnosti predstavile gradonačelnica Grada Pazina, Suzana Jašić, te direktorica trgovačkog društva Libusoft Cicom d.o.o. Zagreb, Gordana Vlahović.

“Građani i građanke imaju na raspolaganju web platformu koja im pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s gradskom upravom te daje uvid u funkcioniranje grada, sve na jednom mjestu”, uvodno je izjavila Jašić. 

U implementaciji sustava Grad Pazin je u ožujku 2021. za svojeg partnera odabrao domaću tvrtku Libusoft Cicom d.o.o., koja već 30 godina razvija napredna rješenja za potrebe javnog sektora. Direktorica Libusoft Cicom d.o.o., Gordana Vlahović, pojasnila je funkcionalnosti sustava koje platforma trenutno nudi: aplikacija Sustav informiranja građana omogućava jednostavan uvid u predmete građana u svim fazama rješavanja, a građani pri predaji zahtjeva, molbe ili sl. dobivaju lozinku pomoću koje u sustavu imaju uvid u sve faze rješavanja zahtjeva. Financijske kartice je aplikacija koji omogućava uvid u osobne račune građana te građani na jednom mjestu imaju uvid u sva dugovanja prema gradu, sva plaćanja prema gradu te imaju mogućnost digitalnog plaćanja računa pomoću bar koda. Pomoću aplikacije iProračun građanima se brzo, točno i ažurno prezentiraju sve relevantne informacije vezane uz proračun – poput uvida u glavne općinske prihode, investicije u školstvo, zdravstvo, kulturu, sport, poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i sl., dok aplikacija mojProračun omogućava sudjelovanje građana u kreiranju proračuna. Otvoreni podaci je aplikacija koja građanima daje cijeli niz različitih informacija o Gradu Pazinu – povijesnih, demografskih, statističkih i sl. dok aplikacija iTransparentnost na dnevnoj bazi omogućava pregled svih isplata iz Proračuna prema pravnim subjektima.

Za građane Grada Pazina to od sada znači jednostavno praćenje otvorenih predmeta, uvid u osobne račune i gradski proračun, skraćeno vrijeme čekanja, brži i lakši pristup predmetima, smanjenje administracije, uključivanje u donošenje odluka prijedlozima i sl.

Platforma se nalazi na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr na izborniku s desne strane „Pazin-otvoreni grad“ te je vrlo jednostavna za korištenje, može se koristiti na računalima, tabletima i mobilnim telefonima. Na svakoj od aplikacija postoje korisničke upute. Na sve aplikacije moguće je ući direktno dok se za ulaz u Financijske kartice i Sustav informiranja građana može, u ovom sada prijelaznom periodu, ući s vlastitom e-mail adresom i lozinkom koju daje Grad Pazin. Do kraja tekuće godine ulazak će biti moguć preko NIAS autentifikacije i sustava e-građani.

Gradonačelnica Jašić je istaknula je kako je ovo tek prvi korak k većoj transparentnosti i digitalizaciji, te se nada da će uskoro, čim svi proračunski korisnici prijeđu na jedinstveni softver biti moguće imati uvid i plaćati sve račune prema proračunskim korisnicima i gradskim trgovačkim društvima s jednog mjesta – platforme Pazin – Otvoreni grad, čime će se građanima olakšati upravljanje osobnim financijama.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike