Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Predstavljen informativni letak „Prevencijom za zdravlje djece i mladih“

Danas (23. prosinca 2011.) u Maloj vijećnici Grada Pazina na konferenciji za novinare predstavljen je informativni letak naziva „Prevencijom za zdravlje djece i mladih“. Letak je izradio Radni tim za prevenciju radnog pijenja mladih kojeg čine Boris Demark, Jasna Sloković, Armando Derossi i Agneza Majić, tiskan je u 2 tisuće primjeraka, a distribuirati će se u odgojno-obrazovnim ustanovama, ambulantama obiteljske medicine, gradskim ustanovama i drugim javnim objektima. Dio letaka već danas će se naći u poštanskim sandučićima građana Grada Pazina.

Pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Boris Demark predstavio je sadržaj letka, te napomenuo kako Grad Pazin svake godine značajnim sredstvima podupire rad i aktivnosti službi, ustanova i udruga koje u svom programu imaju rad s mladima i preventivne aktivnosti.
Ivanka Jop, predsjednica Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih Grada Pazina, istaknula je kako je od svibnja ove godine, kad je održan radni sastanak na temu: „Zajedničko usuglašavanje stavova i aktivnosti svih struktura u gradu koje mogu prevenirati konzumaciju alkohola maloljetnih osoba“, pod vodstvom dr. sc. Zorana Zoričića iz Klinike za psihijatriju KB „Sestre milosrdnice“ održan niz sastanaka na kojima se razmatrala problematika ranog pijenja mladih. U radu su uz predstavnike Grada, Škola, zdravstvenih i socijalnih službi, policije i državnog inspektorata sudjelovali i ugostitelji i drugi građani. Jedan pod usvojenih zaključaka bio je da se radi boljeg informiranja građanstva o navedenoj problematici izradi odgovarajući informativni letak.
Jasna Sloković, psihologinja Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, iznijela je podatke o istraživanjima koja se u školi već 18 godina kontinuirano provode u svrhu snimanja stanja u području konzumacije alkohola, droge i cigareta. – Alkohol je uzeo maha i sve je prisutniji, a po postocima raste broj konzumenata, napominje. Rekla je kako su dobiveni rezultati veoma slični rezultatima ankete provedene u Osnovnoj školi, gdje je očito da su isprobavanje ili konzumacija alkohola u porastu, dok je konzumacija droga i nikotina kod mladih u padu. Škola će u tom smislu ciljano vršiti informiranje roditelja kroz roditeljske sastanke, sastanke vijeća roditelja, a s obzirom na veliki broj srednjoškolaca – putnika, letak će se distribuirati i izvan područja Grada Pazina.
Agneza Majić, socijalna radnica iz Zavoda za socijalnu skrb Istarske županije, koja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora i Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile provodi program „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“ istaknula je kako se velik broj kaznenih djela – njih oko 80 posto vrši pod utjecajem alkohola.