Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

POZIV za predlaganje programa javnih potreba Grada Pazina za 2010. godinu

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina upućuje potencijalnim korisnicima Proračuna Grada Pazina u 2010. godini POZIV za predlaganje programa javnih potreba Grada Pazina za 2010. godinu.

I.
Pozivaju se dosadašnji i potencijalni korisnici proračuna (registrirane udruge i druge pravne osobe) Grada Pazina u 2010. godini da najkasnije do 15. rujna 2009. godine dostave svoje Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Grada Pazina za 2010. godinu.

II.
Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Pazina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za grad Pazin a odnose se na:
– programe i projekte predškolskog odgoja i obrazovanja (programi za djecu i mlade),
– programe i projekte iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
– programe i projekte iz područja kultura i prirode,
– programe i projekte iz područja sporta i rekreacije.

III.
Zahtjeve iz točke jedan registrirane udruge podnose na obrascima koje izdaje Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 111; fax: 052/ 624 133 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr.  

Sportske programe i projekte udruge i klubovi podnose na obrascima koje izdaje Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 149; fax: 052/ 624 416 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr.

Sve udruge ili ustanove čije je sjedište izvan Grada Pazina moraju priložiti i popis korisnika iz Pazina odnosno obrazloženje aktivnosti programa koje su od interesa za Grad Pazin.

IV.
Prijave na popunjenim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se na adresu Upravnog odjela kako je navedeno u točki III. ovog poziva s naznakom: „Zahtjev za uvrštenje u Proračun“.

V.
Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku (s poštanskim žigom nakon 15. rujna 2009.) i na propisanim obrascima, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Grada Pazina za 2010. godinu.

GRAD PAZIN
Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti KLASA:400-06/09-01/34
URBROJ: 2163/01-05-04-09-1
Pazin, 31. srpnja 2009.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike