Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poziv ugostiteljima

veseli-prosinac-u-Pazinu-zlatna-860x413Na temelju zapisnika sa sastanka održanog 20. listopada 2015. godine u Udruženju obrtnika Pazin (u privitku), na kojeg molimo da obratite pažnju, pozivamo Vas u skladu sa dogovorenim, na sljedeće sastanke u Udruženje obrtnika Pazin;

– 26.10.2015. – ponedjeljak – u 9 sati za sve ugostitelje (s naglaskom na restorane, konobe i sl. iz Pazina i središnje Istre) radi definiranja modela suradnje i prezentacije na Festivalu Palačinki,

– 30.10.2015. – petak – u 12 sati za sve ugostitelje (s naglaskom na barove) s područja GUdruženje obrtnika_zapisnik sa sastanka 20 10 201rada Pazina radi konačnog definiranja modela suradnje u organizaciji božićnog sajma i koncerta.

Udruženje obrtnika_zapisnik sa sastanka 20 10 2015