Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poziv na razgovor (intervju)

                    Na temelju provedenog Javnog natječaja za izbor člana/ice nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima udjele KLASA: 013-01/11-01/14, URBROJ: 2163/01-01-01-11-2 od 12. listopada 2011. godine objavljenog u „Glas Istre“ od 16. listopada 2011. godine, objavljuje   POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)  

           Za  kandidate  prijavljene  na  Natječaj  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete Natječaja provesti će se razgovor (intervju) u Uredu Grada dana 02.11.2011. godine s početkom u 13:00 sati.                Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Grada Pazina.                                                                                                         Povjerenstvo    za provedbu Natječaja KLASA: 013-01/11-01/14 URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 Pazin, 31. listopada 2011.