Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poziv kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina KLASA: 112-01/15-01/09, URBROJ: 2163/01-01-01-15-2 objavljenog 20. travnja 2015. godine, poziva kandidate koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu da u srijedu, 06. svibnja 2015. godine s početkom u 07,30 sati pristupe razgovoru.

Ukoliko kandidati ne pristupe razgovoru, smatrati će se da su odustali od podnesene prijave.

Razgovor će se održati u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, soba br. 34, I. kat.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.