Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Potpisani ugovori za financiranje udruga u sportu u 2016. godini

12472330_1036801239726178_2674713398645915605_n U utorak, 12. travnja, gradonačelnik Renato Krulčić i predstavnici udruga potpisali su ugovore o dodjeli financijskih sredstava za ovogodišnje programe, projekte i manifestacije.

Grad Pazin je, nakon donošenja Vladine Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge, u siječnju ove godine donio svoj Pravilnik, usklađen s Uredbom, o financiranju programa/projekata/manifestacija za opće dobro iz proračuna Grada Pazina, čemu je krajem siječnja slijedilo raspisivanje javnog natječaja na kojeg su se mogle prijaviti organizacije civilnog društva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih područja.

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina 04. siječnja 2016. godine raspisala je Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Grada Pazina za 2016. godinu, gdje se osigurava sukladno proračunu Grada Pazina i Programom javnih potreba u sportu, ukupno

  • 579.000,00 kuna, od čega je
  • 500.000,00 kuna namijenjeno sportskim udrugama za redovnu sportsku djelatnost odnosno sportska natjecanja,
  • 75.000,00 kuna za sportske manifestacije (od čega 10.000,00 kuna za Dan Grada, 12.000,00 kuna za Rim, 16.000,00 kuna za Rujanske svečanosti, 9.000,00 kuna za proglašenje sportaša, 4.000,00 kuna za međunarodne programe, 7.000,00 kuna za Olimpijadu dječjih vrtića, te 17.000,00 kuna za ostale turnire i manifestacije), te
  • 4.000,00 kuna za školovanje sportskog kadra.

Javni poziv je trajao do 05. veljače 2016. godine, nakon čega je osnovano Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva i Povjerenstvo za ocjenjivanje programa/projekata. Na Javni poziv pristigla su ukupno 23 prijavljena programa, gdje su svi zadovoljavali propisane uvjete.

Dana 31. ožujka 2016. godine donijeta je Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2016. godinu, gdje su raspodijeljena sredstva:

  • 500.000,00 kuna za redovnu djelatnost za 23 sportske udruge,
  • 27.000,00 kuna za manifestacije za 5 udruga (po manifestacijama: 4.000,00 kuna za međunarodne programe, 2.500,00 kuna za Dan Grada, 16.000,00 kuna za Rujanske svečanosti, 4.500,00 kuna za Rim).

13001237_1036801039726198_4356782289135663864_n

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.