Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Pazi(n), proračun: Posebna sektorska rasprava iz područja sporta i rekreacije

fototweb1Peta, dodatna, javna rasprava iz područja sporta koja je proizašla kao potreba iz prethodne javne rasprave na temu odgoja, obrazovaja i sporta, privukla je jučer, 11. studenoga 2014., preko četrdeset članova, sportskih djelatnika i zainteresiranih građana s područja Pazina.
Suzana Jašić iz Gonga, nositelja projekta “Pazi(n), proračun!”, iznijela je kratak presjek dosad održanih javnih rasprava po mjesnim odborima te tematskim sektorskim raspravama, a Maja Stranić Grah, pročelnica gradskog odjela za financije, predstavila je strukturu gradskog proračuna.

Izdvajanja iz proračuna za sport predstavila je Nevija Srdoč ispred gradskog odjela za društvene djelatnosti. Istaknula je kako su ove godine među kapitalnim investicijama prednjačile upravo investicije u sportsku infrastrukturu, pri čemu je izdvojila izgradnju sportsko – gradske sportske dvorane u iznosu od 24,8 milijuna kuna. Za javne potrebe u sportu izdvojeno je 976.000 kuna dok je 565.000 kuna namijenjeno održavanju i najmu sportskih objekata. Tako je, u odnosu na ostala područja unutar društvenih djelatnosti, sportu pripao najveći udio – čak 54,6%. “U projekciji Proračuna za 2015. godinu predložili smo povećanje izdvajanja za sportske udruge s 400.000 na 500.000 kuna, a sveukupno 928.000 kuna za javne potrebe u sportu. Na održavanje sportskih objekata odvaja se 1,1 milijun kuna, a na otplatu kredita za gradsko – školsku sportsku dvoranu nešto iznad 2 milijuna kuna”, objasnila je Srdoč.
Armando Lušetić, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (ZSUGP) i direktor novoosnovane tvrtke Pazin sport d.o.o., kratko je iznio na koji način djeluje Zajednica istaknuvši kako ona okuplja 35 članica. Napomenuo je kako dvaput godišnje preko Skupštine donose sve važnije akte, odnosno Izvještaj o radu i financijski izvještaj, tablicu bodovanja kojim se raspoređuju dobivena sredstva na proljeće, a uobičajeno je listopad vrijeme kada se donosi Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za slijedeću godinu. “U većini slučajeva akti su se donosili konsenzusom. O samim kriterijima i sustavu bodovanja je naglasak dat na ligaška natjecanja, na broj djece i mladih i broj trenera, jer u principu se najviše troši na mlađe uzraste pa oni imaju i najveće troškove. Najmanje sredstava dobiva rekreacija”, istaknuo je Lušetić.

foto5

U raspravi koja je uslijedila, Vedran Rogović iz udruge Sport 4+ potaknuo je pitanje razvoja sporta u Pazinu. “Svima nam je u cilju da unaprijedimo sport u Pazinu, da razmišljamo globalno, ne u smislu zadovoljavanja pojedinačnih interesa”, zamolivši tajnika Lušetića da predstavi kratak presjek sporta u Pazinu prema kvalitativnoj razini, prema stručnosti kadrova te prema populaciji koje koriste usluge sportskih udruga. Na to je pitanje Lušetić odgovorio da svaka udruga dostavlja izvješće za proteklu godinu. “Sami kriteriji i sustav bodovanja napravljeni su uz ostale kriterije i prema broju trenera. Izvršni odbor o tome raspravlja i daje prijedlog prema Skupštini koja usvaja prijedlog bodovanja. Zajednica ima razjašnjene kriterije, a rekreacija je stavljena u drugi plan. No, formirana je Komisija koja će revidirati postojeći Pravilnik i predložiti donošenje novog. Može se razmišljati i o tome da se rekreacija izdvoji iz Zajednice u posebnu Zajednicu, kako je to u nekim drugim sredinama” odgovorio je Lušetić. Suzana Jašić potom je citirala članak 18. Zakona o sportu i napomenula kako je sportska rekreacija samo jedna od djelatnosti u sportu te u tom smislu jednakovrijedna, odnosno dio sporta kao takvog.

foto2

Gradski vijećnik Valter Milohanić pitao je koliko će biti zaposlenih u tvrtci Pazin sport d.o.o. i na kojim će poslovima biti raspoređeni. Lušetić je odgovorio da je riječ o pet osoba – dva domara, jedna čistačica, jedna osoba u računovodstvu koja će voditi te poslove za sve članice Zajednice te on na mjestu direktora, koji će uz to volonterski nastaviti s obavljanje poslova tajnika. Na pitanje Irene Rogović jesu li bili objavljeni javni natječaji, Lušetić je odgovorio da Pazin sport do.o. to nije obvezan uraditi, ali da su zapošljavanja išla preko HZZ-a na javan način.Vedran Rogović konstatirao je da nije dobio odgovor na svoje pitanje te dodao da je kod donošenja kriterija važno da se napokon konzultiraju stručnjaci kineziološke struke. Na pitanje o stručnosti kadrova koji su izabrani u tijela Zajednice, Lušetić je odgovorio kako su to sportski djelatnici koji su već dugi niz godina u sportu i kako posjeduju veliko iskustvo i znanje.
Na temu financijskih izdvajanja u sportu dugogodišnji košarkaški trener Valter Sirotić – Cane je istaknuo kako je 400.000 kuna za udruge u sportu jako malo, te kako je osobama koje su toliko dugo izdržale u sportu potrebno odati priznanje. “Suštinsko je pitanje kako namaknuti dodatna sredstva”, dodao je. Predložio je izradu analize koliko se djece bavi sportom na području Pazinštine, budući da je po nekim podacima to tek 12%. te bi trebalo poraditi na tome da se što veći broj djece uključi u sportske aktivnosti.

Pročelnica Stranić Grah dala je informaciju kako se sredstva za financiranja sporta uz proračun mogu namaknuti i putem programa Erasmus Plus, pri čemu je predložila predstavljanje tog fonda od strane LAG-a Središnja Istre, gdje mogu dobiti i pomoć.
foto4Jašić se dotaknula netransparentnosti rada ZSU: “Zajednica spada pod definiciju tijela javne vlasti te je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dužna javno objavljivati dokumente izvještaje i sve ostale podatke o svom radu. Zajednica ne zanima samo članice, već i širu javnost od koje i dolazi novac za njeno financiranje.” “Na temelju kojih se podataka sastavljaju kriteriji i izrađuje popis javnih potreba”, pitala je Jašić, zapitavši i zašto se prije nije krenulo u izradu Strategije razvoja sporta, iako je to bila preporuka Revizije Grada iz 2007. godine te Državne revizije iz 2013. Pročelnica Srdoč pojasnila je da svaka izrada strategije košta, da se trenutno izrađuje Strategija razvoja grada te da bi iz te strategije trebala proizaći i strategija razvoja sporta. “Statut i drugi akti mogu se naći u Službenim novinama, a u planu je izrada web stranice na kojoj će biti svi relevantni akti biti lako dostupni. No, financijsko izvješće redovito podnosimo Gradu i točno se zna kamo koja kuna odlazi”, replicirao je Lušetić. Enna Peroš iz Sportsko-penjačkog kluba Hiperaktiv kritizirala je da Zajednica nema web stranice te pitala zbog čega nema sredstava koja se izdvajaju za školovanje licenciranih trenera. Lušetić je napomenuo kako to ovisi o odluci Izvršnog odbora i Skupštine koji donose financijski plan i program javnih potreba u sportu. Irena Rogović je upozorila na zakonsku odredbu prema kojoj će od 2017. na dalje s djecom moći raditi jedino školovani treneri prvostupnici čije je školovanje skuplje od licenciranih trenera. Peroš je postavila i pitanje izrade i donošenja kriterija, s obzirom da se radna grupa čija je bila članica, nikad finalno nije sastala. Lušetić je odgovorio kako je proces bio transparentan jer su sve udruge mogle davati primjedbe i sugestije.

U završnoj riječi tajnik Lušetić najavio je poboljšanje kriterija, a pročelnica Srdoč zaključila je kako je vidljivo da problema ima, da se oni rješavaju, te da je pred njenim odjelom posao izrade analize potreba sporta i analize postojećeg stanja, što se planira izvesti u idućoj godini, koje će dati odgovore na brojna pitanja postavljena na raspravi o smjeru pazinskog sporta.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.