Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Gradu Pazinu dodijeljeno priznanje za visoko postignut rezultat u transparentnosti poslovanja

lotus 1Danas je u Šibeniku, gradonačelnik Pazina Renato Krulčić primio priznanje za postignute rezultate u području transparentnosti poslovanja grada Pazina, osvojivši visoko četvrto mjesto među svih 576 gradova u Republici Hrvatskoj. Naime, Udruga GONG i Udruga gradova tijekom 2014. godine proveli su istraživanje transparentnosti poslovanja svih 576 gradova, općina i županija.
Radi se o trećem istraživanju transparentnosti poslovanja. Prvo istraživanje je provedeno 2009. godine, a drugo 2011./2012. godine.

Maksimalan broj bodova koji su jedinice mogle osvojiti je 10, pri čemu se rezultat iznad 7,5 bodova smatra izrazitom transparentnošću poslovanja. 25 gradova i jedna općina zadovoljavaju kriterij izrazite transparentnosti poslovanja, a dodatnih 108 gradova i općina zadovoljavaju kriterije transparentnog poslovanja.

U Šibeniku su 14.11.2014. godine u sklopu 6. Susreta gradonačelnika i poduzetnika dodijeljena priznanja najtransparentnijim jedinicama u kategorijama kako slijedi:

U kategoriji gradovi i općine

 

1 RIJEKA (9,61/10)

2 SLAVONSKI BROD (9,22/10)

3 VODICE (8,93/10)

4 PAZIN (8,82/10)

5 LABIN (8,78/10)

 

U kategoriji županija:

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (7,9/10)

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.